Svalbardpakken:

– 25 millioner er for lite

I sin høringsuttalelse til svalbardpakken skriver Visit Svalbard, ved Ronny Brunvoll, at 25 millioner kroner vil være et for lavt beløp med tanke på formålet.

Reiselivssjef Ronny Brunvoll.
Reiselivssjef Ronny Brunvoll.
Publisert

«Denne tilskuddsordningen skulle avhjelpe økonomiske problemer akkumulert gjennom en krise fra mars 2020. Svaret fra myndighetene er lansering av et omstillingsbeløp. Omstillingen vil ikke være over i 2021, og 25 millioner kroner vil være et for lavt beløp jf. den transformasjonen som ligger i formålet til midlertidig forskrift», skriver Brunvoll i høringsuttalelsen.

De forventer derfor at myndighetene bidrar økonomisk også etter 2021, og understreker at reiselivsnæringen trenger både krisehjelp og omstillingsstøtte.

Ønsker utvidet søknadsfrist

I tillegg skriver de, som Trine Krystad sa til Svalbardposten før helgen, at de ønsker en utvidet søknadsfrist. I høringsuttalelsen foreslår Visit Svalbard at det må være virkedager tilsvarende minst fire uker fra kunngjøring til søknadsfrist.

De ønsker også at egeninnsats og arbeidstimer kan inngå som egenfinansiering eller egenkapital i tiltaket, og at samarbeidsprosjekt ikke skal ha en maksimalgrense for tilskudd.

– Lite dialog og involvering

NHO Arktis og LO Troms og Finnmark har kommet med en felles høringsuttalelse. I den stiller de blant annet spørsmål rundt prosessen, som de mener har vært preget av lite dialog og involvering, og hvor partene i arbeidslivet verken er invitert til dialog eller blitt involvert.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.
Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.

«Dette står i sterk kontrast til håndtering av ‘korona-krisen’ forøvrig, der god dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet har ført til rask og god håndtering av ekstraordinære krisetiltak for arbeidslivet», skriver de.

Statlige krav gir tap

At midlene ikke tar høyde for å dekke ekstra tap bedriftene utsettes for, som en følge av de statlige begrensningene som ble satt på Svalbard, stiller de seg også undrende til.

«I samtaler med bedriftene på Svalbard understrekes betydningen av å få kompensert for ekstra tap som skyldes statlig krav, til eksempelvis maksimum 70 % utnyttelse av hotellromkapasitet. I tillegg er det flere som ikke ser hvordan dagens forslag til bruk av tilskuddsordningen bidrar til å holde bedrifter i live og redde viktige arbeidsplasser, som er en nødvendig forutsetning for å kunne foreta fremtidig omstilling i reiselivsnæringen», skriver NHO Arktis og LO Troms og Finnmark.

Powered by Labrador CMS