66 har fått test-pengene tilbake

Fastboende kan fortsatt søke om pengene tilbake etter at de måtte betale for koronatest i våres.

REFUSJON: Snaut 70 personer har fått pengene tilbake etter å ha betalt for koronatest i våres, opplyser skattesjef Solveig Fosvold.
REFUSJON: Snaut 70 personer har fått pengene tilbake etter å ha betalt for koronatest i våres, opplyser skattesjef Solveig Fosvold.
Publisert

Nylig fikk skattekontoret på Svalbard to nye refusjonskrav fra fastboende som har betalt for koronatest før reise opp fra fastlandet.

Alle var pålagt en slik test før reise til Svalbard fra 19. februar. Fra 26. mars ble den gratis for alle fastboende på Svalbard ved testing på Gardermoen eller Tromsø. Og det ble vedtatt at fastboende som hadde betalt for slik test i perioden, skulle kunne få pengene tilbake ved å sende dokumentasjon til Skattekontoret.

67.000 kroner totalt

Hittil har 66 personer fått tilbakebetalt sine utlegg for testene. Alle tester i perioden, uavhengig av hvor de er tatt, blir refundert. Til sammen har Skattekontoret utbetalt 67.405 kroner, opplyser skattesjef Solveig Fosvold til Svalbardposten.

– Ordningen kom på plass rundt påske, vi var operative rundt månedsskiftet april/mai. Den første søknaden om refusjon ble godkjent 20. mai. Vi har utbetalt fortløpende gjennom sommeren, de fleste kravene kom før juli, forteller hun.

Kostnaden for arbeidstimene rundt refusjonsordningen, har ingen satt noen prislapp på, men det har vært flere runder med saksgang med departement og direktorat før ordningen kom på plass, kan vi se av de offentlige postjournalene.

Digitale innbyggerbevis

De korona-utløste øvelsene i byråkratiet er ikke over. Innreise-begrensninger og testkrav ga behov for egne innbyggerbevis for fastboende på Svalbard. Først ble disse utstedt helt manuelt, som utskrift fra beboerregisteret, med stempel og signatur.

– Nå utsteder vi disse digitalt, slik at folk kan hente de digitalt via nettportalen Altinn. Vi håper at i løpet av vinteren at det kommer en helt selvbetjent ordning på plass. Samtidig har vi forståelse for at Svalbard blir smått i den store sammenhengen og at ting tar litt tid. Men vi har hatt veldig god dialog med Helsedirektoratet hele veien. De er løsningsorienterte, understreker Fosvold.

Også befolkningsregisteret for Svalbard skal etter planen bli mer brukervennlig, slik at folk selv kan melde inn- og utflytting samt eventuelle adresseforandringer direkte på nett. En slik interaktiv løsning vil forhåpentligvis gjøre registreret mer oppdatert og presist.

Ekstra kostnader

– Vi ønsker oss en løsning lik den man har hos Folkeregisteret, og det bør være mulig nå som begge registrene nå er på samme plattform. Det er allerede enklere å betjene for oss, men kan altså bli enda bedre, mener skattesjefen.

Solveig Fosvold poengterer at fastboende som har lagt ut for korona-test i perioden mellom 19. februar og 26. mars i år, fortsatt har mulighet til søke om å få tilbakebetalt pengene. I den andre enden av byråkratiet, gjenstår fortsatt noe arbeid.

Neste steg for Skattekontoret når det gjelder refusjonsordningen er å få en bevilgning fra Helse- og Omsorgsdepartementet for tilsvarende beløp samt få dekket ekstra kostnader skattekontoret har hatt ved å administrere ordningen, fastslår hun.

Powered by Labrador CMS