Starter vernearbeid for Van Mijenfjorden og Adventdalen

Nedre deler av Adventdalen kan bli vernet. Men først skal det lages en forvaltningsplan, og Van Mijenfjorden skal innlemmes i Nordenskiöld land nasjonalpark.

VAN MIJENFJORDEN: Fjorden er den mest isdekte på vestsiden av Spitsbergen, og er levested for isbjørn, sel og andre arter som er avhengige av havis. Samtidig er den stadig mer trafikkert av turister og fastboende, og det er årsaken til ønsket om å verne den. De to svarte områdene langs land er Kapp Amsterdam til venstre og Svea til høyre. (Arkivfoto: Birger Amundsen)
VAN MIJENFJORDEN: Fjorden er den mest isdekte på vestsiden av Spitsbergen, og er levested for isbjørn, sel og andre arter som er avhengige av havis. Samtidig er den stadig mer trafikkert av turister og fastboende, og det er årsaken til ønsket om å verne den. De to svarte områdene langs land er Kapp Amsterdam til venstre og Svea til høyre. (Arkivfoto: Birger Amundsen)
Publisert
SKAL UTREDE: Sysselmannens miljøvernsjef, Morten Wedege.
SKAL UTREDE: Sysselmannens miljøvernsjef, Morten Wedege.

Mer natur skal vernes. Det har Klima- og miljødepartementet bestemt. Nå starter Sysselmannen arbeidene. Torsdag 4. juli holdt de et åpent møte om temaet på Unis, men siden halve byen var på ferie på fastlandet, kan det hende det blir et møte til etter sommeren.

– Vi hadde frist med å starte opp arbeidene innen 1. juli, og det klarte vi akkurat, sier Sysselmannens miljøvernsjef Morten Wedege for å forklare tidspunktet for møtet. Budskapet hans er at det er tre større prosjekter som nå skal startes.

Vern for isbjørn og sel

– Førsteprioriteten blir å komme igang med to prosjekter, nemlig arbeidet med å lage en forvaltningsplan for hele Sentral-Spitsbergen og å utvide Nordenskiöld land nasjonalpark, sier han.

Det tredje prosjektet vil bli startet opp, men vil ikke bli ferdig like raskt som de to førstnevnte jobbene. Det går ut på å verne deler av Adventdalen. At dette prosjektet ikke blir ferdig like raskt som de øvrige, skyldes at departementet mener det er viktigere å verne Van Mijenfjorden.

– Vi ser at det er stadig flere mennesker som ferdes på den fjorden, samtidig som isarealet skrumper inn. Hva vil konsekvensene bli hvis den utviklingen får fortsette, spurte miljøvernsjefen da han snakket til de fremmøtte.

Van Mijenfjorden er den fjorden med mest is vest på Spitsbergen. Det kan isbjørn, sel og andre isavhengige arter takke Akseløya for. Den fungerer som en barriere som stopper varme vannmasser fra Golfstrømmen.

Et kart er publisert på Sysselmannens nettsider, der man kan se hvilke områder som skal vurderes for vern. For utvidelsen av nasjonalparken strekker utredningsområdet seg over Van Mijenfjorden og videre sørover til Van Keulenfjorden.

Målet er å ha en ny sentral forvaltningsplan og nasjonalparkutvidelsen ferdig behandlet innen desember 2021.

VURDERER VERN: Klima- og miljødepartementet vurderer å verne den nedre delen av Adventdalen. Her sees store deler av det aktuelle området fra Lindholmhøgda en sommerdag i juli.
VURDERER VERN: Klima- og miljødepartementet vurderer å verne den nedre delen av Adventdalen. Her sees store deler av det aktuelle området fra Lindholmhøgda en sommerdag i juli.

Adventdalen

Nedre del av Adventdalen er kjent som en av de mest fuglerike lokalitetene på Svalbard. Dette, i tillegg til kraftig økning i menneskelig bruk, er grunnen til at vern kan være aktuelt. Utredningsområdet utgjør 85 kvadratkilometer, og strekker seg fra Hiorthhamn til litt innenfor Innerhytta. I området er det en rekke brukergrupper, turistaktiviteter, hytter og næringsdrivende. Store deler av området ligger også innenfor Longyearbyen lokalstyres arealplan.

Sysselmannen har foreløpig lagt deler av sidedalene - Endalen, Todalen, Bolterdalen, og Mälardalen - inn i utredningsområdet for det mulige vernet.

Den ene hytteeieren som hadde tatt veien til oppstartsmøtet, lurte på om han kunne utvide hytta si dersom Adventdalen blir vernet. Alt Sysselmannen foreløpig kan si er at de vil være høringsinstans, som vanlig, i alle arealplanspørsmål for Adventdalen. Om de blir strengere i sine innspill var de ikke veldig klare på i svaret til hytteeieren.

Sysselmannens plan er at det mulige vernet av Adventdalen vedtas endelig sommeren 2022.

Naturverdiene for de aktuelle områdene er godt kartlagt. Det Sysselmannen er mest opptatt av å få innspill om er bruken av områdene. Fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er 15. oktober.

Powered by Labrador CMS