Ikke sterkt i mot «Øst-Svalbard-forslaget»

Ikke sterkt i mot «Øst-Svalbard-forslaget»

Publisert

Aeco går ikke sterkt i mot Sysselmannens forslag til Forvaltningsplan for Øst-Svalbard, slik det kan forstås i artikkelen om saken i forrige nummer av Svalbardposten.

Aeco representerer cruisoperatørene som arrangerer turer til Øst-Svalbard og har stor interesse i denne saken. I likhet med en rekke andre interessenter har Aeco deltatt i en svært omfattende forvaltningsprosess som har ledet frem til det forslaget Sysselmannen nå har hatt på høring. Forslaget er et resultat av innhenting av grunnlagsdata, nye undersøkelser og rapporter, innspill fra en rekke arbeidsgrupper og referansegruppearbeid. I prosessen har det vært god kontakt og møter mellom arbeidsgruppene «reiseliv» og «forskning/undervisning» og det er verdt å notere seg at det ikke har vært noen konflikt eller uenighet mellom disse gruppene.

Aeco stiller seg derfor bak hovedlinjene i det forslaget som vi har deltatt i utarbeidelsen av. Vi har imidlertid sterke innsigelser til forslaget om vern av alle farvann rundt Tusenøyane, som det ikke finnes faglig begrunnelse for og som berører sjøsikkerheten. Den manglende faglige begrunnelsen ble stadfestet nå også av Norsk Polarinstitutt (NP) sin høringsuttalelse. Videre har vi i vår høringsuttalelse en del justeringsforslag, men de fraviker ikke hovedlinjene i Sysselmannens forslag.

Aeco er altså ikke sterkt kritisk til forvaltningsplanen slik Sysselmannen har foreslått den. Men når det er sagt, er Aeco kritiske til tre forhold som berører prosessen og som er svært forstyrrende for resultatet.

Det første er at man fremdeles ikke har gitt en klar og entydig forklaring på begrepet referanseområde for forskning.

Vi reiser også kritikk mot at deler av det faglige grunnlaget har så dårlig kvalitet at det ikke burde vært brukt. Dette gjelder spesielt den såkalte sårbarhetsvurderingen som er utarbeidet av NP, og som er sentral for mange deler av forslaget. Det kan igjen ses i sammenheng med vårt siste kritiske punkt.

NP har siden forslagets opprinnelse vært i en rollekonflikt i forhold til Forvaltningsplan for Øst-Svalbard. De hadde en svært sentral rolle da ideen om nye reguleringer for Øst-Svalbard ble til. Det kan man stille spørsmål ved, siden dette er en forskningsinstitusjon og ikke en forvaltningsinstitusjon for Svalbard. Siden da opptrer NP også i en rekke andre roller. Som faglig rådgiver utarbeidet NP grunnlagsdata. De deltok i arbeidsgruppen og de deltok i referansegruppen. De er foreslått som faglig ansvarlig i evalueringen av deler av forvaltningsplanen. NP svarer også på alle høringer, og går da i mot mye av det de selv har deltatt i utarbeidelsen av. I tillegg er det kommet relativt tydelig frem at selv om forskerne i NP ikke har avdekket negative konsekvenser av aktivitet eller konflikter med andre interesser, argumenterer likevel instituttet som sådan for det motsatte.

Denne situasjonen er svært ugunstig for forvaltningsplanarbeidet og resultatet. Habilitet og tillitt burde vært tatt på alvor og dette har Aeco reist kritikk mot, ikke planforslaget som sådan. Seks andre høringsuttalelser gir tilslutning til dette.

Vi benytter også anledningen til å peke på et forhold som kanskje er blitt litt borte i «kampen om Øst-Svalbard». Når cruisenæringen kjemper for fortsatt adgang til å medbringe gjester til Øst-Svalbard, angår også dette lokalbefolkningen. Det er de færreste som har mulighet til å reise til Øst-Svalbard på egenhånd om sommeren. For de aller fleste, også fastboende, er cruisebåt den eneste muligheten til å besøke disse områdene.

Frigg Jørgensen
generalsekretær Aeco
Longyearbyen

Powered by Labrador CMS