Dette bildet har skapt debatt flere plasser

Forrige uke ble det trykket et bilde av turister som kretser foran en isbjørn. Det har reiselivsnæringen bitt seg merke i.

REAKSJONER: Dette bildet, som stod på trykk i forrige utgave av Svalbardposten har skapt mye diskusjon, også internt i reiselivsnæringen.
Publisert

– Vi har hatt mange diskusjoner rundt dette bildet internt. Uavhengig om det er lovlig eller ei, så ser ikke dette bildet bra ut, sier reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

Reaksjonen kommer etter at Svalbardposten forrige uke trykket et bilde av flere zodiac-båter som kretset foran en isbjørn som lå på stranden. Bildet var tatt av en annen reiselivsoperatør, og har skapt store debatter både i sosiale medier og i næringen.

– Det er et bilde vi ikke liker, om det er ulovlig eller ei. Det er noe med symbolikken i det som bekymrer oss, sier Brunvoll.

Har retningslinjer

Reiselivsnæringen jobber hardt for å få hindre at det er slike inntrykk folk skal sitte igjen med av dem. Dette har blant annet ført til at både Visit Svalbard og AECO har utviklet sine egne retningslinjer som medlemmene forplikter seg til å følge.

– Vi har veldig klare retningslinjer, både om hvor man skal ferdes, dyreliv og hyttefolk. Vi opplever også at de som er tilknyttet oss er en forlenget arm i felten, og er opptatt av at man holder seg innenfor regelverket. Bildet som det er snakk om var tatt av en av våre medlemsbedrifter, sier Brunvoll.

Også Frigg Jørgensen, sjef i AECO – som er medlemsorganisasjonen for ekspedisjonscruise, understreker at de har retningslinjer som deres medlemmer skal følge.

HAR REGLER: AECO-sjef, Frigg Jørgensen, forteller at de har egne retningslinjer, men at operatører står utenfor fordi de mener de er for strenge.

– Dette er en type bilder som man ikke må trekke forhastede konklusjoner av, det framgår ikke om isbjørnen ble forstyrret, og det kan være at bildet gjør at avstanden ser mindre ut enn den er, sier Jørgensen.

Les også: Her flokker turistbåtene ved siden av en isbjørn

Hun sier at man selvsagt kan diskutere denne måten å oppleve dyrelivet på.

– Det er en diskusjon vi gjerne er med på, og det går kontinuerlig debatter om deler av turismen og miljøhensynet. Det er en debatt både næringen og myndighetene bør være aktive i, sier Jørgensen.

– Er det utfordringer med å drive turisme på Svalbard?

– Det er det. Det skjer stadig utvikling som både næring og myndigheter må ta stilling til, for eksempel knyttet til dronebruk og undervannsfartøy. I tillegg kommer det nye aktører til, som kanskje ikke har den samme erfaringen med Arktis. Dette tror jeg det er mulig å løse med dialog, sier Jørgensen.

Bekymret for utenforstående

AECO-sjefen sier at de selvsagt ønsker at flest mulig av operatørene knytter seg til dem, så de følger et felles regelverk.

– Men det er en del som ikke er medlemmer som har uttrykt at dette er fordi de synes våre regler er for strenge.

Også i Visit Svalbard merker de at operatører lar være å melde seg inn, fordi de ikke er enige i retningslinjene.

– Vårt inntrykk er at det er to grunner til at operatører står utenfor. Det ene er at det medfører en kostnad, som de ikke vil ta. Den andre grunnen er at de mener retningslinjene våre er for strenge, spesielt når det gjelder det å komme nær dyrelivet, sier Brunvoll.

Han forteller at ifølge Sysselmannen er under halvparten av de registrerte turmeldingene på Svalbard fra operatører som er knyttet til en av organisasjonene.

– Det bekymrer oss. Om det da skjer overtramp, eller noe som blir oppfattet som det, går det utover oss lokale, med et regelverk for at det skal skje i ordna former, sier reiselivssjefen.

– Burde regelverket være strengere?

– Vi er opptatt av at de som bryter med intensjonen til lovverket, får en sanksjon for dette. Det er bedre å ta dem som bryter reglene nå, enn å skulle få et strengere regelverk, sier Brunvoll.

Powered by Labrador CMS