Her leies fem hybler ut på Airbnb. Det vil lokalstyret ha slutt på

Kortidsutleie på Airbnb er i strid med arealplanen, hevder Longyearbyen lokalstyre. Eieren stiller seg uforstående til dette.

Denne blokka i Vei 232 har fem leiligheter som eieren Longyearbyen boligeiendom leier ut fast på Airbnb. Longyearbyen lokalstyre mener det er i strid med arealplanen.
Denne blokka i Vei 232 har fem leiligheter som eieren Longyearbyen boligeiendom leier ut fast på Airbnb. Longyearbyen lokalstyre mener det er i strid med arealplanen.
Publisert
Plan- og utviklingssjef Annlaug Kjelstad vil ha slutt på Airbnb-virksomheten som Longyearbyen boligeiendom driver med. Men selskapet mener de har lov til å drive med dette i boligfeltene.
Plan- og utviklingssjef Annlaug Kjelstad vil ha slutt på Airbnb-virksomheten som Longyearbyen boligeiendom driver med. Men selskapet mener de har lov til å drive med dette i boligfeltene.

Longyearbyen boligeiendom AS kunngjorde i begynnelsen av mars at selskapet legger 84 hybelleiligheter ut for salg til en pris på 77 millioner kroner. Boenhetene er fordelt på fem bygg i byen.

Les også: selger 84 av hyblene

I salgsannonsen, som fortsatt ligger ute på Finn.no, opplyses det at fem leiligheter i Vei 232.10 leies fortløpende ut på Airbnb.

– Ulovlig bruk

Plan- og utviklingssjef i Longyearbyen lokalstyre (LL), Annlaug Kjelstad, har i et brev til selskapet bedt om en redegjørelse for bruken av de fem hybelleilighetene. LL mener at kortidsutleie på Airbnb i dette området er ulovlig.

«Siden dere leier ut fem av leilighetene til kortidsutleie, i hovedsak gjennom hele året, er dette å anse som overnattingssted, og dermed i strid med arealformålet i arealplanen for Longyearbyen,» skriver Kjelstad i brevet.

Stiller seg uforstående

I sitt svar stiller Longyearbyen boligeiendom AS seg uforstående til LLs påstand om ulovlig bruk av hybelleilighetene som leies ut fast via Airbnb.

«Som kjent drives det utleie av boligrom/boliger via Airbnb både på Svalbard og ellers i Norge fra private boliger, uten at dette har blitt karakterisert som stridende mot bruksformålet bolig. Tvert om er både korttids- og langtidsutleie av boligeiendom godt innenfor arealformålet bolig,» skriver styreleder Frank Wilhelmsen i selskapet.

Les også: Setter Airbnb-rydding på vent

Det lykkes ikke Svalbardposten å få tak i Wilhelmsen på telefon fredag. I brevet ber han LL om en nærmere redegjørelse for hvilken lovanvendelse LL vil bruke for å hindre selskapet i å leie ut de fem hybelleilighetene på Airbnb.

«Vi er av den klare oppfatning at slik utleie ikke er sammenlignbart med eksempelvis hotellvirksomhet, og stiller oss derfor uforstående til LLs brev», skriver han.

Et sikkerhetsspørsmål

Plan- og utviklingssjef Kjelstad har ennå ikke svart selskapet. Men hun mener at det er åpenbart at bruken av boligmassen som utleieobjekt på Airbnb strider med arealplanen.

Les også: Fortviler over boligmarkedet

– Et av problemene med slik virksomhet er å avdekke hvem som driver med det. Her er det helt åpenbart at det skjer, i og med at selskapet skriver dette i salgsannonsen. De skriver til og med hvor mye de tjener på virksomheten, sier Kjelstad.

LL kommer til å gå dypere inn i lovverket for å begrunne sitt ståsted. Selskapet bekrefter, også gjennom sitt svar, at de fem leilighetene leies ut på Airbnb på fulltid.

Les også: Airbnb-utleie utfordrer sikkerheten

– Når man gjør det, går man i byggesakssammenheng over i en annen kategori. Det blir å betrakte som et overnattingssted, og da skal man tilfredstille helt andre tekniske forskrifter. Det er ikke minst andre krav til brannsikkerhet for steder som driver med overnattingsvirksomhet, sier Kjelstad.

– Og er det noe vi tar på alvor her i byen, så er det nettopp brannsikkerhet. Hvis vi får en bruk av boligmasse som er helt annerledes enn forutsatt i arealplanen, er vi på ville veier, legger hun til.

Salg på gang

Å selge de 84 hybelleilighetene går ikke like kjapt som først antatt. Da de ble lagt ut for salg i mars, håpet Longyearbyen boligeiendom at avhendingen skulle skje i løpet av april måned. Stine Solberg i Eiendomsmegler 1 sier nå at salget antas å være gjennomført i løpet av august måned.

Longyearbyen boligeiendom kjøpte leilighetene fra daværende Bydrift i Longyearbyen i 2012 for 37 millioner kroner. En del oppussing er blitt gjort på boenhetene, og selskapet ønsker nå å selge for 77 millioner.

Powered by Labrador CMS