Lovforslag ikke godt nok

Longyearbyen lokalstyre, Visit Svalbard og Sysselmannen er enige om at regjeringens forslag for å begrense korttidsutleie ikke går langt nok.

Longyearbyen Boligieiendom er åpen om at de leier ut fem leiligheter i dette bygget i Vei 232 fast på delingsportalen Airbnb. Dette er en virksomhet som lokalstyret og andre vil til livs.
Longyearbyen Boligieiendom er åpen om at de leier ut fem leiligheter i dette bygget i Vei 232 fast på delingsportalen Airbnb. Dette er en virksomhet som lokalstyret og andre vil til livs.
Publisert
Reiselivssjef Ronny Brunvoll og Visit Svalbard mener lovforslaget ikke er godt nok for å løse problemene med korttidsutleie lokalt.
Reiselivssjef Ronny Brunvoll og Visit Svalbard mener lovforslaget ikke er godt nok for å løse problemene med korttidsutleie lokalt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i mai ut et høringsnotat, der departementet foreslår en del endringer i lovverket for å blant annet regulere anledningen til å drive korttidsutleie av boliger i borettslag og i eierseksjonssameier.

Korttidsutleie, gjennom eksempelvis delingsplattformen Airbnb, har blitt et stadig større problem i Longyearbyen. Virksomheten «stjeler» kunder fra det ordinære reiselivet, boliger i et kriserammet boligmarked trekkes ut av markedet, og turismen spres ut i boligfeltene i byen.

Foreslår 90 dager

Forslagene til endringer i lovverket fra departementet omhandler kun eierseksjoner og borettslag, og ikke eneboliger. Det foreslås at såkalt korttidsutleie skal begrenses til maksimum 90 dager i året for eierseksjoner, og 30 dager for borettslagsleiligheter. Dette betyr at en stor del av boligmassen i Longyearbyen faller utenfor lovens virkeområde. Men i sine høringsuttalelser peker relevante instanser på at det likevel er for svakt for å kunne bøte på problemene i Longyearbyen.

– Med en grense på 90 dager betyr det at boligeiere i praksis kan leie ut sine leiligheter på Airbnb hver helg i året, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll.

I sin høringsuttalelse foreslår Visit Svalbard at grensen for korttidsutleie av eierseksjoner settes til 60 dager, for å «unngå sesongvis spekulasjon».

Lokal bestemmelsesrett

Videre foreslår Visit Svalbard at det må kunne åpnes for lokale tilpasninger som kan være strengere enn de generelle reglene.

«Vi foreslår at det gis anledning til at kommunene, inkludert Longyearbyen lokalstyre, kan innføre ytterligere lokale begrensninger, eksempelvis type minimumslengde på utleie,» skriver Visit Svalbard i sin høringsuttalelse.

Les også. Her leies fem hybler ut fast på Airbnb. Det vil lokalstyret ha slutt på.

Reiselivsorganisasjonen får støtte fra Sysselmannen.

«Vi mener at situasjonen i Longyearbyen er så vidt spesiell og utfordrende at de foreslåtte tiltakene alene ikke vil være tilstrekkelige for å snu den uheldige utviklingen,» skriver assisterende sysselmann Berit Sagfossen i høringsuttalelsen.

Sysselmannen peker på at den foreslåtte lovendringen vil ha svært begrenset effekt på situasjonen lokalt.

«Dersom man skal kunne avbøte situasjonen i Longyearbyen, vil det være behov for tiltak også når det gjelder korttidsutleie av andre typer boenheter enn eierseksjoner.»

Sagfossen avslutter høringsuttalelsen med å fastslå at de foreslåtte reglene er en «god start, men at det er behov for en egen vurdering av tiltak når det gjelder korttidsutleie i Longyearbyen».

Ønsker avklaring

Longyearbyen lokalstyre (LL) har også uttalt seg. I likhet med Visit Svalbard er LL av den formening at en grense oppad på 90 dager med korttidsutleie er for mye. LL foreslår at det åpnes for at eierseksjonene i sine vedtekter kan sette et maks antall utleiedager til kortidsutleie til 60 dager.

Videre er LL opptatt av et definisjonsspørsmål:

«Lokalstyret ønsker at departementet avklarer når utleie går over til å bli «hotelldrift», og gir klare føringer for dette. Dette er det ikke klare regler på i dag, og derfor vanskelig for det offentlige å følge opp.»

Powered by Labrador CMS