Airbnb-utleie utfordrer sikkerheten

Turister kan velge og vrake mellom leiligheter, «isbjørnhi» og lune «revehi» når de skal til Svalbard. Brannsjefen er bekymret for sikkerheten.

Dersom noen ønsker seg en tur til Longyearbyen helga 6. til 8. oktober, kan de fremdeles velge mellom 27 utleiesteder på Airbnb. Totalt er det registrert 62 utleiesteder på Airbnb.
Dersom noen ønsker seg en tur til Longyearbyen helga 6. til 8. oktober, kan de fremdeles velge mellom 27 utleiesteder på Airbnb. Totalt er det registrert 62 utleiesteder på Airbnb.
Publisert
Brannsjef Jan Olav Sæter har fått flere utrykninger til Airbnb-leiligheter det siste halvannet året.
Brannsjef Jan Olav Sæter har fått flere utrykninger til Airbnb-leiligheter det siste halvannet året.

Brannvesenet har merket en økning i tallet på utrykninger til Airbnb-boliger det siste halvannet året.

– Vi i brann og redning ser med stor bekymring på utviklingen. Midt i områder der det i utgangspunktet skulle være leiligheter for enslige eller familier, kommer vi til gutteklubben grei som er på tur, med tilhørende sosial faktor og det som følger med. Da får vi oss en overraskelse, sier Sæter.

Han forteller at steder de har rykket ut til med Airbnb-utleie, har det vært folk som ikke var i stand til å finne veien ut av leiligheten selv.

– Vi er bekymret for personsikkerhet, også for øvrige beboere i objektene. Jeg tenker at det er både seriøse og useriøse aktører på markedet. Personer som sitter på boliger og eiendomsmasse, ser vel mulighet for å tjene enkle og raske penger. Det som er bekymringsverdig, er om profitt går framfor sikkerhet. Det vil vi ikke ha noe av, sier Sæter.

Juridisk ansvarlig
Brannsjefen mener at å leie ut fast to dager her og tre dager der, er synonymt med hotellvirksomhet.

– Da stilles det helt andre krav til brannsikkerhet. Blant annet at beboere skal være innforstått med brannrutiner og hvordan de skal forholde seg til brannalarm, sier han.

Sæter viser også til at det er boligeier som er juridisk ansvarlig dersom noe skulle skje.

– Om det i verste fall blir en dødsbrann, er det eier som står ansvarlig for sin leietaker.

Han er ikke glad for utviklingen.

– For mitt vedkommende skulle jeg ønske det ble gjort vedtak på at slik utleie ikke tillates. Det er så mange tilreisende til byen nå, og da er det en fordel å bruke organisert reiseliv som har ting på stell, sier han.

Uregistrerte overnattinger
Styreleder Robert Nilsen i Svalbard Reiselivsråd forteller at de har regnet ut at Airbnb nå har 20 prosent av romkapasiteten i byen.

– Disse har man ikke kontroll på. Det organiserte reiselivet må levere statistikk, slik at man ser hvordan reiselivet utvikler seg og hva det betyr. Det uregistrerte er slik sett et problem, sier han.

Airbnb har vært et tema i styret i reiselivsrådet.

– Det er en faktor man må begynne å se på. Det begynte i det små, og man bekymrer seg ikke når det er smått, så blir det større, sier han og legger til at det er et paradoks at leiligheter står tomme til turisters disposisjon i en by med boligmangel.

Tillater ikke fremleie
Svalbardposten har kontaktet de store boligeierne i byen, og hverken Store Norske, Longyearbyen lokalstyre eller Statsbygg tillater fremleie av sine leiligheter.

– Jeg vet vi hadde ett tilfelle, og det slo vi ned på. Så vidt meg bekjent, er det ikke slik utleie av våre leiligheter nå. Det er ikke noe vi sjekker systematisk, men i den grad vi blir kjent med at det gjøres, er det noe vi absolutt ikke tillater, sier eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske.

Bente Næverdal i Statsbygg sier det også er nulltoleranse hos dem.

– Vi har aldri hatt tilfeller av at våre leiligheter har blitt leid ut på Airbnb. Med den boligmangelen som er i byen, synes jeg det er ille at noen leier ut på Airbnb i stedet for til noen som trenger bolig for å bo her, sier hun.

Lokalstyreleder Arild Olsen forteller at økningen i utleie via Airbnb ikke har vært drøftet politisk.

– Jeg vil tro at det er ulike interesser i dette fra ulike hold. Det er åpenbart et område man må se på, uten å forhåndskonkludere. Vi må sette oss ned og se hvilke verktøy vi har å bidra med inn i en slik diskusjon, og gjøre kloke avveininger, sier han.

Leier ut fem
Longyearbyen boligeiendom leier ut fem fullt utstyrte leiligheter på Airbnb, via verten Anna som har fått jobben med å leie dem ut.

– I en fase etter Store Norske-krisen hadde vi litt for stor ledighet på leilighetene våre. Da måtte vi finne annen virksomhet, og Airbnb var en måte å få det til å gå rundt på, sier Frank Wilhelmsen som er styreleder i Longyearbyen boligeiendom.

– Hvordan har dere vurdert brannsikkerheten?

– Det er oppegående mennesker som leier hos oss. Vi har direktevarsling til brannvesenet, dette er sjelden tilfelle på fastlandet. Vi har hørt via omveier at det har vært utrykninger til våre leiligheter, og har derfor forbedret informasjonen vi gir til våre gjester. Vi prøver å informere turistene så godt som mulig, blant annet om at man må skru på vifta før man lager mat.

Wilhelmsen mener deres utleie ikke kommer i konflikt med lokalt boligbehov.

– Jeg tror ikke det er en reell boligmangel på små leiligheter. Det er mulig det er mangel på større boliger, men vi har til enhver tid minimum hatt en ledig leilighet, sier han.

Longyearbyen boligeiendom eier leiligheter på 41-46 kvadratmeter med ett soverom, og hybler. Ifølge Wilhelmsen vil de revurdere sitt Airbnb-utleie, om det blir behov for leilighetene til fastboende.

Krevende regelverk
Administrasjonssjef Hege Walør Fagertun har ikke noe klart svar på om Longyearbyen lokalstyre kan gjøre noe for eventuelt å stoppe utleie av boliger til turister.

– Svaret er både óg. Det er på byggesak vi eventuelt har noen verktøy. Så blir det et ressursspørsmål om dette er noe vi skal kartlegge og finne ut av, sier hun.

Byggesaksjurist Sofie Grøntvedt Railo i LL forteller at utleie gjennom Airbnb generelt er utfordrende.

– Derfor har Stortinget bestilt en utredning om korttidsutleie inkludert Airbnb, sier hun.

Ifølge plan- og bygningsloven er det i dag ingen bestemmelser som gjelder for utleie av bolig, hverken hele eller deler av den.

– Det som er krevende er å trekke grensa til når det blir næringsvirksomhet og dermed et annet arealformål. Da stilles det helt andre krav, blant annet til brannsikkerhet og rømningsveier, sier Railo.

Dersom utleievirksomheten blir så omfattende at det anses som næring, må det søkes om bruksendring. I så fall må de kunne oppfylle alle kravene i regelverket som gjelder for denne typen virksomhet.

– Kommer Longyearbyen boligeiendoms utleie inn under næring?

– Jeg har ingen kunnskap om bruk av eiendommene deres annet enn det som Svalbardposten har opplyst. På generelt grunnlag kan jeg si at om de bruker Airbnb til utleie av rene korttidsopphold og som konkurrent til hotell og gjestehus, må de følge samme regler som for slik overnattingsvirksomhet, svarer Railo.

Hun mener imidlertid ikke at Airbnb utelukkende er et problem.

– Det som er fint er at man får utnyttet boliger og rom som står tomme når eier selv ikke har behov for å være der. Det som er krevende er å trekke grensa for når det må anses som næring og ikke. Det å dokumentere hvordan en bolig faktisk brukes, kan også være krevende, sier hun.

Ulovlige hytter
I tillegg til boliger ligger det hytter og fritidsboliger til leie på Airbnb. Svalbardmiljøloven regulerer hvem som kan eie og leie hytter på Svalbard.

– Det kan bare den som er eller har vært fastboende, sier jurist Helene Mokkelbost hos Sysselmannen.

– Gjelder dette også fritidsboliger i Sjøområdet?

– Ja, det har Hålogaland lagmannsrett nå fastslått i en dom fra mai i år, svarer Mokkelbost.

– Kommer Sysselmannen til å følge opp folk som leier ut ulovlig?

– Det har vi ikke hatt fokus på fram til nå, men det er noe vi må se om vi skal følge nærmere med på, svarer Mokkelbost.

Onsdag var det totalt 61 rom, leiligheter, fritidsboliger og hytter registrert på Airbnb i Longyearbyen.

Flere av disse ligger i gjestehus.Det er usikkert om alle profilene fremdeles er aktive, siden noen viser til solformørkelsen i 2015.

Powered by Labrador CMS