Får 3,85 mill. i tilskudd:

– Anerkjennelse av reiselivsnæringens betydning

Visit Svalbard får tilskudd på til sammen 3,85 millioner kroner. Reiselivssjef Ronny Brunvoll ser frem til å endelig kunne rette blikket fremover.

Smiler igjen: Etter 13 måneder med kontinuerlig krisehåndtering er daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, glad for at reiselivet på 78 grader nord kan begynne å se fremover.
Smiler igjen: Etter 13 måneder med kontinuerlig krisehåndtering er daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, glad for at reiselivet på 78 grader nord kan begynne å se fremover.
Publisert

Litt over 3,4 millioner kroner kommer fra Innovasjon Norges landsdekkende midler, mens resten kommer fra Svalbardpakke 1. Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som skal gjenreise destinasjonen etter koronaens herjinger, og samtidig gjenoppta den gode utviklingen reiselivet på Svalbard har hatt frem mot 12. mars 2020. Det skriver Visit Svalbard i en pressemelding.

Gjenreise Svalbard som reisemål

Midlene skal brukes til å forme et mer robust reiseliv for fremtiden, hvor næringens betydning i lokalsamfunnet ventes å bli enda viktigere enn før koronaen slo inn, skriver de.

– Dette er et avgjørende bidrag for at vi raskt skal kunne gjenreise Svalbard som et attraktivt reisemål, og for at reiselivet fortsatt skal være en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. På vegne av det organiserte reiselivet er vi glade og takknemlige for dette betydelige bidraget, som vi ser på som en anerkjennelse av felles innsats blant de lokale reiselivsaktørene, sier daglig leder Ronny Brunvoll.

Nå ser han og kollegene på turistkontoret frem til å endelig kunne rette blikket fremover etter koronapandemien og 13 måneder med kontinuerlig krisehåndtering.

– Alle vi som jobber i reiselivet og tilstøtende bransjer på Svalbard ser frem til en mer normal hverdag, hvor vi kan jobbe med det vi kan best – å skape et reiseliv i verdensklasse, sier han.

I dette inngår revideringen av «Masterplan destinasjon Svalbard mot 2025» som det viktigste verktøyet.

Ny masterplan etter korona

Masterplanen fra 2015, «Destinasjon Svalbard mot 2025», favner ikke lengre problemstillingene destinasjonen står ovenfor i 2021 og tiåret fremover, skriver de i pressemeldingen.

– At revideringen sammenfaller med at reiselivet skal gjenoppbygges etter et knallhardt år i koronaens kvelertak er perfekt timing. Revisjon av masterplanen skal ha en ny tidshorisont mot 2030, og jeg har stor tro på at vi sammen med næringen skal jobbe frem en oppdatert plan som vil tjene reiselivet på Svalbard godt. Både i gjenoppbyggingen etter pandemien, omstillingen til en ny hverdag og den fortsatte fremtidige utviklingen av Svalbard, sier Brunvoll.

Rådgivingsselskapet Mimir var rådgiver da masterplanen i 2015 ble utviklet, og skal også være med på revideringsjobben. Prosjektansvarlig for prosessen er nestleder i Visit Svalbard, Trine Krystad.

Utvider staben

I tillegg til masterplanen vil midlene også gå til blant annet re-merking av Svalbard som bærekraftig reisemål, ytterligere digitalisering av virksomheten, kompetanseheving, og forberedelse og tilrettelegging av destinasjonsselskapets markedskommunikasjon etter koronapandemien.

– Medlemsbedriftene i destinasjonsselskapet vil aktivt bli involvert i en rekke sammenhenger av de forskjellige prosjektene som det nå skal tas fatt på. Også lokal forvaltning, lokale institusjoner og sentrale kunnskapsmiljø vil være sentrale i arbeidet som skal gjøres, sier Brunvoll.

Summen av delprosjektene gjør at Visit Svalbard skal styrke teamet med rundt to årsverk.

– Disse stillingene vil inngå i teamet vårt på 5,3 årsverk, og jeg håper mange lokale vil søke, oppfordrer reiselivssjef Ronny Brunvoll.

Powered by Labrador CMS