Nye reiseråd fra 15. juli:

Åpner for flere utenlandske turister, men ikke charter

Svalbard får også turister fra flere land fra 15. juli, men med noen forbehold.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener Svalbard også må få ta del i ytterligere åpning for innreise.
Publisert

Regjeringen åpner for at personer som er bosatt i de områdene i Schengen og EØS-området som det fra 15. juli ikke er karanteneplikt for, kan reise også til Svalbard fra 15. juli. Dette gjelder slike tilreisende som kommer med rutefly fra fastlandet eller kystcruiseskip.

– Det er viktig at også reiselivet på Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet, men på grunn av rednings- og helseberedskapen på Svalbard må denne åpningen skje gradvis og mer kontrollert enn på fastlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Det skriver Regjeringen i en pressemelding.

Beredskap

Helse- og redningsberedskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere en situasjon med stort utbrudd av covid-19, samtidig som man skal opprettholde tilstrekkelig beredskap for andre hendelser. Slik situasjonen er i dag synes det å være god sammenheng mellom helse- og redningsberedskapen og det antall turister som kan ankomme Svalbard.

Helse Nord RHF har derfor i samarbeid med UNN HF, Longyearbyen sykehus og Sysselmannen på Svalbard gjennomgått gjeldende beredskapsplaner og iverksatte tiltak, og gjort en vurdering av omfanget av turister på Svalbard gjennom sommeren.

– Vurderingen fra Helse Nord RHF tilsier at det er mulig med en slik åpning for turisme på og rundt Svalbard. Slik situasjonen er i dag synes det å være god sammenheng mellom helse- og redningsberedskapen og det antall turister som kan ankomme Svalbard, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ikke charter

– Både turistnæringen og det internasjonale universitetsmiljøet er viktige på Svalbard. Det er derfor positivt at flere personer bosatt i Europa kan reise til Svalbard med fly eller båt på en trygg måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

En ytterligere økning i antall tilreisende vil derimot kunne innebære utfordringer. Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks bedt Luftfartstilsynet om ikke å gi dispensasjon til internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard lufthavn Longyear, som er en nasjonal lufthavn. Dispensasjon kan likevel gis ved særlige forhold, slik som flyginger som er nødvendige for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, transport av nøkkelpersonell i viktige bedrifter eller virksomheter, og vitenskapelig virksomhet. Den midlertidige instruksen vil ikke få konsekvenser for gjennomføringen av avtalen av 1974 med Russland vedrørende bruken av Svalbard lufthavn Longyear.

Ikke ilandstigning

Kystcruiseskip med passasjerer fra områder som Norge ikke har fjernet kravet om innreisekarantene for og cruiseskip med kapasitet til mer enn 500 passasjerer, innebærer særlige utfordringer for både for helse- og redningsberedskapen på Svalbard. Det er derfor ikke ønskelig at passasjerer eller mannskap fra disse skipene går i land på Svalbard. Helse- og omsorgsdepartementet vil i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet vurdere endringer i covid-19-forskriften slik at det innføres forbud mot ilandstigning på Svalbard fra slike skip.

Powered by Labrador CMS