Klart Ap er for god dyrevelferd!

Å uttrykke seg klart og bli forstått kan være utfordrende. Og når Svalbard Vet forsøker å oppsummere debatten på Kroa fra et dyrevelferdsperspektiv skjønner vi at det har gått skikkelig galt.

Arild Olsen (Ap).
Publisert

For det første er det selvsagt ikke slik at Ap er mot dyrevelferd, tvert om! Og det var da også undertegnede som tydelig sa - der andre partier forsøkte å ta æren ensidig - at dagens løsninger er et resultat av tverrpolitisk arbeid og fremhevet at Erik Berger fra Venstre hadde gjort en solid jobb. Noe som står i kontrast til selve innledningen til Svalbard Vet.

Politikk er mye rart. Det er fakta, men det er også evnen til å danne seg et helhetlig bilde om sannsynlige utfall i en gitt sak, samt gjøre prioriteringer. Fra vårt ståsted er det lite sannsynlig at dagens tilskuddsordning avsluttes, fordi Staten har en tendens til å videreføre slike ordninger. Skulle det mot formodning komme indikasjoner på det motsatte, så vil selvsagt Ap også da stille seg sammen i et tverrpolitisk landskap for en videreføring. Sannsynligvis må vi ikke gjøre noe, og derfor har vi ikke dette som øverste sak for oss, men det betyr ikke at vi er mot dyrevelferden.

Det som også er lite sannsynlig – og som undertegnede pekte på i debatten- er at de statlige økonomiske rammene for dyrevelferd økes. Dette fordi de totale utgiftene til Svalbard har vært stadig økende, der dyrevelferden også har fått mer. Og selv om pengene kommer fra ulike departement, har regjeringen en tendens til å se det totale Svalbard-budsjettet under ett. Igjen: Dette må ikke forstås som om at vi er imot dyrevelferd, men et sannsynlig utfall i nasjonale budsjettdiskusjoner.

En kunne saktens skrevet mye om dyrevelferd, og dagens eierskap til den infrastrukturen som må til for å drive en klinikk er like naturlig å snakke om som noe annet. I dag er denne i privat eie. Det gjør oss sårbar fordi en avvikling av tjenesten vil kunne sette dyrevelferden kraftig tilbake. Dette forholdet burde på sikt ryddes opp i. En naturlig rigg er at staten – gjennom Sysselmannen - eier en slik infrastruktur og konkurranseutsetter tjenesten. Dette vil gi økte investeringskostnader for staten, men samtidig vil det skape bedre forutsigbarhet for dyrene og eierne deres.

Dette var vårt budskap i debatten, et budskap som handlet om noe helt annet enn at AP er mot dyrevelferd.

Powered by Labrador CMS