Nå er krisestøtteordningen avsluttet:

111 fikk penger

Av 162 personer som søkte om statlig krisestøtte, fikk 111 personer penger. Nå er ordningen avsluttet.

MILLIONSTØTTE: 111 tredjelandsborgerne kvalifiserte til krisestøtte for totalt halvannen million kroner før 20. juni. Nå er ordningen avsluttet.
MILLIONSTØTTE: 111 tredjelandsborgerne kvalifiserte til krisestøtte for totalt halvannen million kroner før 20. juni. Nå er ordningen avsluttet.
Publisert

Regjeringen bevilget i begynnelsen av april inntil sju millioner kroner til en tilskuddsordning for såkalte tredjelandsborgere i Longyearbyen som på grunn av koronakrisen står uten inntekt. Ordningen ble administrert av Longyearbyen Lokalstyre (LL) og avsluttet 20. juni.

162 personer søkte om tilskudd innen fristen, 111 av disse fikk søknaden innvilget. De fikk til sammen utbetalt nøyaktig 1.562.914 kroner, får vi opplyst av LL.

74 med barn

En tredjelandsborger er opprinnelig fra et land utenfor EU eller EØS og får med dagens regler ikke dagpenger ved permittering. Mange opplevde dette da koronakrisen startet i mars. Fortsatt står mange Svalbard-innbyggere uten jobb og inntekt.

– Muligheten for å søke om tilskudd ble lukket lørdag 20. juni ved midnatt. Alle søknader som er i innkommet innen fristen er nå behandlet, opplyser administrasjonssjef i LL, Hege Walør Fagertun.

Av søkerne var det 37 som har oppgitt at de har barn. 33 søkere er gift eller samboer med barn og fire søkere er enslige med barn. Det opplyser konstituert enhetsleder for barn og unge i LL, Karina Løvås Bakken, til Svalbardposten.

Ingen til departementet

51 søkere fikk avslag på søknaden om krisestøtte.

– Noen av årsakene til avslag på søknad er at søkeren ikke er registrert i bostedsregisteret i Longyearbyen, eller ikke befinner seg i Longyearbyen planområde. Det kan også være søkere som er delvis permittert, eller har flere jobber som vedkommende ikke er permittert fra hvor inntekten fra disse overstiger maks sats for tilskudd. Noen søkere manglet dokumentasjon til søknaden, ifølge Løvås Bakken.

Informasjon om ordningen er fortsatt tilgjengelig på LL sine hjemmesider, og vil etter det opplyste være det i ytterligere tre uker, til klagefristen går ut.

– Justisdepartementet var klageinstans for ordningen: Hvor mange klager har LL mottatt?

– Ingen klager har gått til departementet. LL har fått spørsmål om vedtak og tildeling av tilskudd, men besvart disse pr. post, mail, telefon eller i person. Eventuelt har vi bedt om ytterligere opplysninger for å kunne behandle søknadene, svarer Walør Fagertun.

Forlenges ikke

Ordningen har krevd ekstrajobb fra Longyearbyen Lokalstyre.

– Det ble brukt flere ressurser for å få tilskuddsordningen på plass. Fire saksbehandlere, hvorav én var innleid. Det ble brukt ressurser fra økonomi, enhet barn og unge, personal- og organisasjon samt juridisk rådgiver. Ekstrakostnadene for administrasjon av ordningen dekkes ikke av tilskuddet til ordningen, men inngår i de 19,9 millioner kroner ekstra som LL har mottatt til dekning av tap av inntekter og økte utgifter i forbindelse med koronasituasjonen, opplyser administrasjonsjefen.

Politikere, LO og NHO har tatt til orde for at ordningen skulle videreføres. Både fordi krisen fortsatt er akutt for mange og fordi den bevilgede rammen for ordningen er langt større enn hva som hittil er utbetalt. Forslaget er avvist av regjeringen, som understreket tidsbegrensningen da ordningen ble innført :

«Ordningen skal gi de det gjelder økt trygghet før de er tilbake i jobb, eller kan forlate Svalbard», het det.

Senere har regjeringen kunngjort at de vurderer en ny tilskuddsordning for tredjelandsborgere på Svalbard, for reise tilbake til opprinnelseslandet.

– LL har foreløpig ingen ytterligere informasjon om en eventuell tilskuddsordning for hjemreise for tredjelandsborgere på Svalbard, sier administrasjonssjef Hege Walør Fagertun.

Powered by Labrador CMS