Regjeringen vil sikre inntekt til utenlandske permitterte

Regjeringen innfører en stønadsordning for de som står uten inntekt etter permitteringer på Svalbard. (English version at the end of the article)

LØFTER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) innfører som ventet en særskilt støtteordning for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.
LØFTER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) innfører som ventet en særskilt støtteordning for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.
Publisert

Det fremgår av en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Foranledningen er et forslag fra Longyearbyen Lokalstyre (LL) om å innføre krise-dagpenger for anslagsvis 300 permitterte, utenlandske arbeidstakere som på grunn av reglene for Svalbard ikke får inntekt mens de er permittert.

– Vi lager nå en tidsbegrenset stønadsordning for Longyearbyen. Den vil sikre en viss inntekt også for utenlandske arbeidstakere som er permitterte på grunn av koronautbruddet, og som ikke omfattes av de nasjonale tiltakene. Dette vil bidra til å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen enkelte nå har havnet i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er ikke konkret på hvordan kriseordningen blir, men poengterer at det skal skje i dialog med lokale myndigheter.

– Vi har en god dialog med Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret har kommet med gode og konstruktive innspill som vi tar med oss i vårt arbeid med å vurdere ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen i Longyearbyen, sier hun.

– Regjeringen følger situasjonen på Svalbard tett. Vi ser at Longyearbysamfunnet rammes hardt av krisen. Derfor er det løpende dialog med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om situasjonen, sier landbruksminister Olaug Bollestad (Krf).

Regjeringen erkjenner i meldingen at forholdene på Svalbard spesielle. Noen av de nasjonale krisetiltakene vil hjelpe også her, men ikke alle.

"Ikke alle incentiver som vil gis for fastlandet vil treffe her", heter det.

Stadig flere på Svalbard permitteres fra sine stillinger. Dette treffer reiselivsnæringen spesielt hardt, men også andre næringer rammes av virkningene etter koronautbruddet.

Stønadsordningen for utenlandske borgere på Svalbard er ekstraordinær, blir det påpekt. Derfor vil den være midlertidig: "Tidsavgrenset og gir ikke grunnlag for presedens", heter det.

Det er også åpning for å revurdere tiltaket dersom situasjonen skulle endre seg.

Her følger hele pressemeldingen på engelsk/the press release in english:

Government to provide fixed-term benefits scheme for foreign employees in Longyearbyen
(Ministry of Justice and Public Security)

The Government announces a fixed-term benefits scheme for foreign employees in Longyearbyen whose income is suspended due to the current corona virus epidemic.
Following the current restrictions on travel as a response to the outbreak of Covid-19 worldwide, much of the travel and leisure industry activity in Svalbard has come to an immediate halt. Temporary suspension of employment in the travel industry has subsequently commenced.
Certain elements of the national economic measures initiated to reduce the negative impact of the current economic situation will apply to Svalbard as to the nation in general. However the conditions in Svalbard are specific in several aspects, and not all of the incentives provided for the mainland will be applicable in the archipelago. Among these is that not all foreign nationals are covered by the national temporary suspension measures.
- We are currently preparing a fixed-term benefit scheme for Longyearbyen. This will ensure a certain level of income for foreign nationals in Longyearbyen not covered by the national measures and whose employment is temporarily suspended due to the outbreak of the Corona virus. This will aid in alleviating the acute and difficult situation which some are now experiencing, Minister of Justice and Public Security Monica Mæland (H) states.
An increasing number of employees in Svalbard are temporarily suspended from their positions. The travel and leisure industry is particularly affected by temporary suspensions, yet other industries are also distressed following the effects of the Corona virus outbreak.
- We have established a productive communication with Longyearbyen Community Council. The Council has provided constructive input which we will take into account when assessing possible further measures to relieve the current situation in Longyearbyen, states Minister of Trade and Industry Iselin Nybø (V).
The benefit scheme is initiated in order to meet essential needs in a unique and extraordinary situation. The measure will be strictly fixed term-based, and does not provide a basis for future precedent. A reconsideration of the measure will remain possible should there be a change in the current situation.

- The Government is monitoring the situation in Svalbard closely. We acknowledge that the Longyearbyen community is considerably affected by the current crisis. We have established an ongoing communication with the Governor of Svalbard and Longyearbyen Community Council regarding the situation, states Minister of Agriculture and Food Olaug Bollestad (KrF).

Powered by Labrador CMS