Sju mill. i krise-støtte til utlendinger på Svalbard

Regjeringen foreslår å bevilge sju millioner kroner i krisehjelp til permitterte tredjelandsborgere på Svalbard.

Longyearbyen får sju millioner i krisepakke til tredjelandsborgere.
Longyearbyen får sju millioner i krisepakke til tredjelandsborgere.
Publisert

De som blir permittert fra jobben som følge av korona-krisen, men fordi de kommer fra land utenfor EU/EØS-området ikke har rett til inntektssikring eller støtte til livsopphold, skal få egen støtteordning.

Dette har Longyearbyen Lokalstyre (LL) bedt om, og regjeringens forslag kommer etter et anmodningsvedtak fra Stortinget 19. mars. Anslagsvis 300 personer på Svalbard er i behov for en slik støtteordning.

Støtten vil basere seg på sosialhjelpssatsene og foreslås å gjelde fram til 20. juni. Det er satt klare begrensninger i ordningen:

For å motta støtte må man være registrert i befolkningsregisteret med bostedsadresse i Longyearbyen, og permitterte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS-området får støtte i inntil 20 dager. «For barnefamilier med registrert botid på minst seks måneder vil stønad kunne mottas i hele perioden», altså helt fram til 20. juni, framgår det av forslaget.

Personer utenfor EU/EØS-området som oppholder seg på Svalbard, omfattes i utgangspunktet ikke av dagpengeordningene eller økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester.

Powered by Labrador CMS