Slaktes av Arbeidstilsynet

Hurtigruten Svalbard hadde driftsinntekter på nesten 300 millioner i 2017. Men når de renoverte Polarhotellet tok de ulovlige snarveier. Det ble dyrt.

Arbeidstilsynet hadde en rekke ting å utsette på oppussingsarbeidene som foregikk inne på Polarhotellet 29. januar.
Arbeidstilsynet hadde en rekke ting å utsette på oppussingsarbeidene som foregikk inne på Polarhotellet 29. januar.
Publisert

– Vi har sviktet, og det er ikke godt nok. Da får vi ta den straffen vi fortjener.
Innrømmelsen kommer fra kommunikasjonssjefen i Hurtigruten, Rune Thomas Ege.
Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Sysselmannen foretok et tilsyn av renoveringsarbeidene 29. januar i år. Svalbardposten har fått innsyn i rapporten. Forholdene på arbeidsplassen var så klanderverdig at Arbeidstilsynet har innstilt på å gi byggherren, altså Hurtigruten Svalbard et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner.
I tillegg vil de ilegge det aserbajdsjanske firmaet Royalton Holdings et overtredelsesgebyr på 50.000 kroner. 19 aserbajdsjanere jobbet med renoveringen av Polarhotellet i vinter.

Ingen oversikt
Byggherren, Hurtigruten Svalbard, har ansvar for å lage oversiktslister på en byggeplass, for å ha oppsikt over hvem som gjør hva. Da inspektørene spurte om å få se disse, fikk de noe annet.
«Slik disse listene framsto for oss, var dette kopi av håndskrevne timelister utarbeidet for intern bruk ved Royalton Holdings.»
Byggherren har også ansvar for å sørge for at arbeidene koordineres forsvarlig, i dette tilfellet åtte firma og 27 arbeidere, på byggeprosjekt. Dette ble ikke gjort.
«Da hverken byggherre eller koordinator hadde hørt om fem av de åtte virksomhetene på byggeprosjektet, kan vi ikke se at arbeidet kan ha blitt koordinert i samsvar med byggherreforskriften.»

HMS-mangler
Under tilsynet ble det avdekket at ingen som jobbet med renovering av hotellet hadde HMS-kort (helse miljø og sikkerhet). Dette er påbudt i den norske arbeidsmiljøloven, og i rapporten skriver inspektørene at dette er et alvorlig brudd på regelverket. .
Området SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), som omhandler blant annet arbeidstidsordninger var også forsømt.
Fra byggherre fikk inspektørene fortalt at arbeidstiden var på 10,5 timer (minus matpause) fra mandag til og med lørdag. Men da de snakket med enkelte arbeidere fikk de et annet inntrykk, noen sa det var kortere arbeidstid, andre opererte med andre klokkeslett. Det fikk tilsynet til å komme til følgende konklusjon:
«Kort sagt representerer i hvert fall enkelte av disse forhold brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven om alminnelig arbeidstid, overtid og ukentlig fritid (...) Den enkelte arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid overholdes.»

Legger seg flat
Sentralt i selskapet sitter kommunikasjonssjefen og leser tilsynsrapporten. Han forbereder seg på at Svalbardposten skal intervjue ham om saken. Og han er klar og tydelig når avisa ringer.
– Vi har sviktet i oppfølgingen av prosjektledelsen, og ikke hatt den oversikten vi burde hatt. Når vi gjør noe, så skal vi gjøre det ordentlig. Der har vi knallharde krav til leverandørene og samarbeidspartnerne våre, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege.
I dette prosjektet, som så mange andre, har prosjektledelsen inngått avtaler med leverandør.
– Hva som da har skjedd med videre kontrakter med underleverandører er egentlig irrelevant, for det er vi som har sviktet. Det er uansett vi som har ansvaret. Nå får vi ta det ansvaret vi skulle tatt, sier Ege.
Selskapet vil betale boten de er ilagt, og må ta tak i problemet internt. Nå gjelder det å se framover.
– Hvis noe ikke er i orden, er vi glade for at det blir avdekket, så får vi ryddet opp etter oss. Vi har skjerpet rutinene, og skal sørge for langt bedre oppfølging av entreprenør og leverandører. Det er jo vi som er byggherre som skal rydde opp hvis noe går galt, sier kommunikasjonssjefen.

Powered by Labrador CMS