– En tung bør å bære for regjeringen

Vil flommen av høringer som skal gjennomregulere Svalbard ha den virkningen politikere og byråkrater har tenkt? Lokalstyreleder Arild Olsen er ikke så sikker på det.

Bekymret: – Disse høringene er de mest inngripende for utviklingen av Longyearbyen-samfunnet og hele øya, sier lokalstyreleder Arild Olsen.
Bekymret: – Disse høringene er de mest inngripende for utviklingen av Longyearbyen-samfunnet og hele øya, sier lokalstyreleder Arild Olsen.
Publisert

– Longyearbyen skal være et attraktivt familiesamfunn, men i sum kan alle høringen fort få motsatt effekt og på den måten sparke bein for viktige mål med Svalbardpolitikken. Det blir ikke attraktivt nok for nordmenn å bosette seg her og hvem vil investere i næringslivet i en slik situasjon, sier Olsen.

– Lytt til lokal krefter

Longyearbyen står overfor svært store endringer i lokalsamfunnet. Store Norske signaliserer at de innstiller driften i Gruve 7. Den omfattende byggevirksomheten går også ned rundt 2023-24. Ny energiforsyning skal på plass. Reiselivet sliter enda med en pandemisituasjon som enda ikke har passert. Longyearbyen går inn i en svært sårbar periode. I tillegg har den avgåtte regjeringen lagt på bordet to høringer som er svært inngripende for den enkelte innbygger og helt vesentlig for den videre utvikling av Longyearbyen og Svalbard som øygruppe.

– Hverken høringen om valgbarhet eller de nye miljøforskriftene og feltsikkerhetsforskriften er konsekvensvurdert opp mot samfunnet og næringslivet. De forvaltningsmessige konsekvensene er heller ikke vurdert, sier lokalstyrelederen.

Olsen mener at på grunn av de forventede negative konsekvensen dette kan ha for samfunnet og næringslivet så er det en tung bør å bære for den sittende regjeringen.

– Min soleklare anbefaling er at den nyslåtte regjeringen skaffer seg den nødvendige oversikten som den avgåtte regjeringen ikke har fremskaffet. Den får de ikke gjennom med å lese høringen fra perm til perm slik de ligger i dag. Den får de gjennom å lytte til lokale krefter og konsekvensutredninger, sier Olsen.

Fakkeltog og protester

Tirsdag har Miljødirektoratet invitert til folkemøte om de nye og strengere miljølovene for Svalbard. Lokalt næringsliv har tatt initiativ til fakkeltog, og at folk engasjerer seg i saken. I forrige uke gikk næringslivet i Longyearbyen ut med krav om at høringsprosessene ble stoppet og å starte utredning på nytt.

– Jeg støtter utspillet. Alle jeg har snakket mener at vi bør gjøre det annerledes enn vi gjør det i dag. Samtidig er det slik at de høringene som nå er på bordet ikke beskriver konsekvensene for næringslivet og konsekvensene for samfunnet. Og samtlige aktører mener at det serveres feil medisin, sier Olsen.

– Jeg har vært bekymret. Jeg har sett innspillene fra næringslivet og nå også fra lokalbefolkningen, lag og foreninger. Vi vet faktisk alt for lite til å gå inn på dette nå. Disse høringene er de mest inngripende for utviklingen av Longyearbyen-samfunnet og hele øya. Det er uklokt å gå videre i prosessen når det er så mange som peker på ufullstendigheten og uforsvarligheten i det siden dette ikke er konsekvensutredet, sier Olsen.

– Hvor omfattende prosessen har vært i forkant kan fort bli en nyansedebatt, men uansett så er det sånn at ingen av de som var involvert fra lokalsamfunnet eller fra næringslivet i liten grad kjenner seg i igjen i hvordan høringen til sist er utformet. Dette kan forklare hvorfor enkelte mener det hele har vært en skinnmanøver. Det i seg selv burde får varsellampen til og lyse rødt. Det er et forvaltningsmessig omdømme problem. Det ansvaret ligger til prosess eier, sier Olsen.

Strammet grepet

Den forrige regjeringen strammet grepet om Svalbard og har tømt dunger med høringsbrev over øya. Så store forandringer kan tvinge fram en nye Svalbard-melding.

– Gitt situasjon i gruvenæringen er det et helt klart behov for en ny Svalbardmelding, paradoksalt nok vil miljøforskriftene og feltsikkerhetsforskriften være så omfattende at den tvinger Stortinget til å begynne arbeidet med en ny Svalbard-melding på et grunnlag som låser nytt meldingsarbeid. Politikk i praksis. Som politiker mener jeg at ny politikk skal danne grunnlaget for nye forskrifter. Ikke omvendt. Det vil være klokt av samtlige parter og tenke seg godt om for hva de bestemmer seg for, sier lokalstyrelederen

Powered by Labrador CMS