Flere fikk pålegg

De siste årene har flere selskaper måttet forbedre HMS-arbeidet.

Arbeidstilsynet har hatt flere tilsyn i Longyearbyen de siste årene.
Arbeidstilsynet har hatt flere tilsyn i Longyearbyen de siste årene.
Publisert

I november 2014 var Arbeidstilsynet hos Green Dog.

Arbeidstilsynets vurdering var at opplæringssystemet var for tynt. Green Dog fikk derfor pålegg om å bedre dette. «Dette gjennom at arbeidsgiver gjennom HMS-systemet i større grad påser at den enkelte guide blir kvalifisert og faktisk behersker alle de tiltak som er beskrevet i sikkerhetsinstruksen», skrev tilsynet.

I tillegg måtte daglig leder på kurs i HMS-opplæring for arbeidsgivere samt gjøre systematisk HMS-arbeid, og han ble anbefalt å knytte firmaet til bedriftshelsetjenesten.

Måtte endre kontraktene

Green Dog fikk også pålegg om å endre på arbeidskontraktene sine. Årsaken var at de ikke inneholdt nærmere angivelse av daglig og ukentlig arbeidstid. I tillegg manglet kontraktene en prosentangivelse på overtidstillegg.

Etter dette leverte Green Dog blant annet ny sikkerhetsinstruks og oppdatert arbeidskontrakt, hvor det står at guidene er tenkt å jobbe i en turnus på seks dager jobb og tre dager fri. Prosenttall for overtidsbetaling er også kommet med.

Guidene fikk da 120 kroner i timen for handling av hunder. For guidede turer fikk de betalt i henhold til en vedlagt liste.

I april 2015 fikk de tilbakemelding fra Arbeidstilsynet på at alle påleggene var oppfylt.

Førte ikke timer

Piotrek Damski begynte å jobbe hos Green Dog i 2015, etter at påleggene var lukket. Ifølge ham var det aldri snakk om overtidsbetaling, og han leverte ikke oversikt over arbeidstimer for guiding. Listen han fylte ut viser en fastpris per type tur, med tillegg for hver gjest. Svalbardposten har snakket med flere Green Dog-guider som har samme erfaring som Damski.

Svalbardposten har søkt innsyn i tilsynene Arbeidstilsynet har hatt med turistbransjen i Longyearbyen de siste årene. Rapportene viser at de fleste selskapene kunne bli bedre.

I tillegg til Green Dog (se sak forrige sider) har Arbeidstilsynet blant annet vært hos Basecamp Spitsbergen. Der var de i januar 2016. Under tilsynet var blant annet arbeidsavtaler, sikkerhet (HMS-systemet) og registrering av arbeidstid tema. Arbeidsgiver opplyste blant annet om at de lagde en løpende arbeidsplan som viste hver enkelts arbeidstid, og at de kontrollerte at arbeidstidsordningen var i samsvar med loven.

Etter tilsynet fikk selskapet påbud om at verneombudet måtte på kurs. De måtte også gå gjennom HMS-systemet sitt, ettersom fadderordningen for guidene ikke var en dokumentert del av helse-, miljø- og sikkerhetssystemet.

Påleggene var oppfylt i september og oktober 2016.

Bedriftshelsetjeneste

I januar 2016 var Arbeidstilsynet i guideavdelingen til det som i dag heter Hurtigruten Svalbard. De fant ikke grunn til å gi pålegg.

Svalbard Husky hadde tilsyn samme måned, med samme tema som Basecamp.

Daglig leder der opplyste at arbeidstiden hos dem ble organisert gjennom at det fortløpende ble satt opp vaktplaner innenfor timerammene for alminnelig arbeidstid. Han opplyste også at det ikke ble jobbet overtid, og viste til skriftlige arbeidskontrakter med alle arbeidstakerne.

Bedriften hadde imidlertid ikke verneombud, noe de fikk pålegg om å velge, om de ikke inngikk skriftlig avtale om annen ordning. I mars i fjor var pålegget lukket.

Også Svalbard Snøscooterutleie fikk besøk av tilsynet i 2016. De fikk pålegg om å utarbeide en plan for bedrifthelsetjenestens bistand.I tillegg måtte de gå gjennom HMS-arbeidet sitt blant annet for å sikre at det blir gjennomgått, evaluert og ajourført i faste intervaller.

I rapporten sin skrev de: «Guidene er gjerne unge mennesker fra ulike deler av verden og som ofte kun arbeidet cirka ett år ved virksomheten.»

Powered by Labrador CMS