Må stenge bilvaskehallen

20 kroner for å bli kvitt en kilo sand er for dyrt. Bilvaskehallen må stenge.

Frank-Johnny Olsen og Arctic Autorent har stengt bilvaskehallen i Sjøområdet. De har for tiden ingen mulighet til å kvitte seg med sand som spyles av bilene.
Frank-Johnny Olsen og Arctic Autorent har stengt bilvaskehallen i Sjøområdet. De har for tiden ingen mulighet til å kvitte seg med sand som spyles av bilene.
Publisert
Til nå har Arctic Autorent lagret sanden som spyles av bilene. Men lagringskapasiteten er sprengt, sånn at de må slutte å tilby bilvask.
Til nå har Arctic Autorent lagret sanden som spyles av bilene. Men lagringskapasiteten er sprengt, sånn at de må slutte å tilby bilvask.

Det er Arctic Autorent AS som eier bilvaskehallen ved Bykaia. Den siste uken har hallen vært stengt fordi det ikke er mulig å bli kvitt grusen som spyles av bilene til en overkommelig pris.

– Jo mindre bruk, jo mindre underskudd, sier en av eierne i selskapet, Frank-Johnny Olsen.

Kan ikke lagre mer

Til nå har selskapet lagret massene som fanges opp av sandutskilleren fra bilvasken. Men 8-10 tusenlitersbeholdere er fulle, og det er ikke praktisk mulig å lagre mer. Selskapet har søkt om å få deponere avfallet på fyllinga ved Gruve 6 i Adventdalen, men lite tyder på at det kommer til å bli en realitet.

«Sysselmannen anser det ikke for miljømessig forsvarlig å tillate deponering av eksterne masser på deponiet så lenge forholdene rundt stabiliteten i deponiet ikke er avklart,» skriver seniorrådgiver Eli Mathisen i et foreløpig svar til selskapet.

Svaret er foreløpig fordi Sysselmannen for tiden ikke har saksbehandlere nok til å behandle søknaden. Endelig svar kommer ikke før i august.

Longyearbyen lokalstyre jobber med å etablere ei ny fylling, der det er uvisst om Arctic Autorent får deponere disse massene. Deponiet er dessuten langt fra klart til bruk ennå.

Umulig regnestykke

Det er for tiden ingen andre muligheter for å deponere denne typen slam i byen. Det betyr at Arctic Autorent har to alternativ å velge mellom når de skal bli kvitt slammet. De kan sende det til fastlandet selv, eller levere det på lokalstyrets avfallsanlegg. Begge deler fører til store kostnader.

– Lokalstyrets priser er 20 kroner per kilo, avhengig av hvilken kategori det havner i. Hvis en bil kommer inn fra Adventdalen med ti kilo gjørme på seg, betyr det at det koster oss 200 kroner å bli kvitt det. Det er et umulig regnestykke, sier Olsen.

– Rene masser

Det har hopet seg opp med slamsand på bilvasken det siste året. Veien inn til Adventdalen har vært dårlig i lengre tid, og spesielt i fjor, med bygging av nytt overløp til Isdammen, var det mange skitne biler som måtte vaskes.

Det skinner gjennom at Frank-Johnny Olsen stiller spørsmål ved nødvendigheten av å behandle slammet fra bilene under et så strengt regime.

– Slammet kommer fra dalen, og mye av den samme massen blåses på fjorden av vær og vind. Dessuten har vi sendt inn prøver av både vann og sand fra utskilleren, som tilsier at det ikke er forurensning i det. Vi bruker bare svanemerkede produkter, så det er ikke farlig, sier Olsen.

Ingen løsning

Driftsingeniør i Longyearbyen lokalstyre Rasmus Bøckman har stor forståelse for problemet til Arctic Autorent.

– Problemet er bare at vi for tiden ikke har noe sted å deponere dette avfallet. For å få bruke deponiet ved Gruve 6 lenger må vi sannsynliggjøre for Sysselmannen at det er forsvarlig, sier han.

Longyearbyen lokalstyre er i dialog med Reno-Vest for å forsøke å finne fram til en løsning, men utfallet av dialogen er foreløpig uviss.

Det nye deponiet ved Gruve 3 kan uansett ikke brukes.

– Det er kun slagg og aske fra Energiverket vi søker om å få deponere der, sier Bøckman.

Powered by Labrador CMS