- Enkelte av byggene ville ikke bli bygget i dag

Nå er skredfaren i Barentsburg kartlagt.

SØRPESKRED: Veikollaps i Barentsburg, torsdag 6. juni 2013. Denne dagen kom det mye nedbør og varme vinder fra sør, noe som utløste en rekke sørpeskred på Nordenskiöld Land.
SØRPESKRED: Veikollaps i Barentsburg, torsdag 6. juni 2013. Denne dagen kom det mye nedbør og varme vinder fra sør, noe som utløste en rekke sørpeskred på Nordenskiöld Land.
Publisert
SKREDSONENE: De mørkerøde sonene angir områder der et større skred er sannsynlig oftere enn hver hundrede år. Kart: NGI
SKREDSONENE: De mørkerøde sonene angir områder der et større skred er sannsynlig oftere enn hver hundrede år. Kart: NGI

Arealplan for Barentsburg

• Trust Arktikugol lager arealplan for Barentsburg. Planen skulle egentlig vært klar i 2016.
• Kartlegging av skredfaren er en del av arbeidet med planen.
• En del bygg ligger innenfor soner for hundreårs og tusenårs skred.
• Ingen bygg må rives som følge av skredfaren.
Kilde: NGI, LPO Arkitekter

Når han sier det, bør han vite hva han snakker om. Han er senioringeniør i Norges Geotekniske Institutt (NGI), og har foretatt den første kartleggingen av skredfaren i den russiske bosetningen noensinne.
Kartleggingen viser heldigvis ikke like dramatiske utslag som for Longyearbyen, men kan likevel bety at man må forandre på enkelte av planene som finnes for stedet. Slik det ser ut nå må ingen bygg flyttes eller rives.

Hotellet mest utsatt
I rapporten fra NGI heter det at den øverste rekken med bygninger, inkludert hotellet, sør for Gladdalen er spesielt utsatt. Det betyr at de ligger i en sone der det beregnes alvorlige skred en gang mellom hver hundrede og tusende år
Skredkartene kommer nå fordi Trust Arktikugol lager en arealplan for bebyggelsen, fra Heerodden i nord til Brattdalen i sør.
Befaringen til kartleggingen ble gjort av Jaedicke i september på oppdrag for Miljødirektoratet.
I 2016 kartla et konsulentselskap skredfaren for Longyearbyen.

Påvirker noen planer
LPO Arkitekter i Longyearbyen har fått oppdraget med å være plankonsulenter for Trusten. Det betyr at det er de som lager utkastet til den nye arealplanen, samtidig som de er rådgivere for det russiske selskapet.
- Skredsonekartene påvirker arealplanen til en viss grad, men vil ikke få noen tilbakevirkende kraft. Vi må gå nøyere inn i detaljene i planen for å se hvordan vi mer konkret løser enkelte foreslåtte tiltak, sier Ingvild Sæbu Vatn som er prosjektansvarlig i LPO Arkitekter.
Noe av det de må sjekke grundigere, er hvilke følger den nye kunnskapen har for de planlagte tiltakene, og om det er hensiktsmessig å begrense områder for å unngå områder med skredfare.
Det har gått mindre skred i Barentsburg tidligere, som for eksempel et flomskred i en bekk sør for bebyggelsen. I 2016 gikk det et sørpeskred gjennom dalen i byen. (se bilde) Området ved idrettsplassen har også vært oversvømt av vann en gang.

Arealplan for Barentsburg

• Trust Arktikugol lager arealplan for Barentsburg. Planen skulle egentlig vært klar i 2016.
• Kartlegging av skredfaren er en del av arbeidet med planen.
• En del bygg ligger innenfor soner for hundreårs og tusenårs skred.
• Ingen bygg må rives som følge av skredfaren.
Kilde: NGI, LPO Arkitekter

Skal på høring
Planforslaget som nå settes opp skulle egentlig blitt sendt ut til offentlig ettersyn i 2016. Men det ble ikke ferdig den gang fordi det også kom et krav om å kartlegge forurensning i bakken. Nå er den kartleggingen gjennomført, så nå håper man at det snart kan foreligge en operativ arealplan for stedet.
- Det har tatt mye tid å få ferdig planen, så nå er det et poeng å bli ferdig snart. Fordelen med at vi har ventet er at skredrapporten nå tar hensyn til de siste klimafremskrivningene, sier Sæbu Vatn.
De nye klimascenariene er grunnen til at det nå finnes faresoner i arealplanen. I 2016 fantes det ingen faresoner i planen.
Det er Sysselmannen som skal vedta arealplanen, men før den tid skal planutkastet sendes ut på høring.

Powered by Labrador CMS