Ukens leder:

– Dette er et ønske om tydelig statlig kontroll

Hva vil de egentlig? Regjeringen gikk nylig ut med en uttalelse der de ønsker å samle boligforvaltningen hos Statsbygg og Store Norske Boliger (SNB). De argumenterer med at de vil gjøre den offentlige boligforvaltningen mer effektiv.

Staten ønsker å ta over boligforvaltningen for Unis og Longyearbyen lokalstyre. De vil flytte forvaltningen til Statsbygg og Store Norske Boliger.
Publisert

Det betyr blant annet at de ønsker å overta boligmassen til Unis og Longyearbyen lokalstyre (LL) og få forvaltningen av disse over på statlige hender.

Dette er et tydelig signal på at den norske stat vil beholde sterk kontroll over boligene i byen, samtidig som det private næringsliv vil slite kanskje enda mer med å skaffe boliger til sine ansatte. Det blir vanskeligere for nyetablerere og alle som ikke har tilbud om bolig gjennom arbeidsgiver.

Det skal ikke legges opp til vekst i den samlede boligmassen, og utbygging skal foregå gjennom transformasjon og fortetting. Dette kan også oppfattes som regjeringens måte å begrense reiselivet og den veksten vi har sett i bransjen de siste årene. De ansatte i det private næringsliv må kjempe hardt for å klare å skaffe seg bolig allerede slik det er nå.

Longyearbyen lokalstyre har i mange år arbeidet for en transformasjon av Sjøområdet fra industriområde til å utvikle boligareal i skredsikkert område. Dette arbeidet har vært sterkt forsinket fordi delplanen på Hotellneset har vært stoppet av forurenset grunn. Blir delplanarbeidet LL har lagt ned nå fjernet med et pennestrøk av staten?

LL har en betydelig boligmasse som skal over på statlige hender. Det private boligmarkedet ser ut til å få vanskelige kår framover. Å kjøpe sin egen bolig, for den som ønsker det, kan bli enda vanskeligere enn det har vært.

Staten har behov for å kontrollere boligmarkedet og vil bruke både Statsbygg og SNB som forvaltere. Men det er bare sistnevnte som også «hjelper» privat næringsliv med bolig, det er derfor viktig at de får en portefølje som svarer til behovet. Dette må det tas høyde for når LL gir fra seg sine boliger til staten.

Etter at regjeringen kom med Næringsstrategien for Svalbard i oktober har de fulgt opp med tungoljeforbud og størrelsesgrenser for cruiseskip i desember. I januar kom meldingen om at de vil ha sertifiserte guider på Svalbard. Og sist uke kom utspillet som gjelder boligpolitikken. Den statlige kontrollen av både nærings- og boligpolitikken er en tydelig måte å vise norsk tilstedeværelse på. Dette skjer samtidig som Norge markerer 100 år for Svalbardtraktaten.

Samme uke ber den russiske utenriksministeren om møte med den norske utenriksministeren for å diskutere begrensningene de mener Norge setter for helikoptertrafikk og næringsvirksomhet.

Selv om det er lik rett til å etablere næringsvirksomhet på øygruppen, vil mangel på bolig eller tomteareal sette sine klare begrensninger. Det vet også staten.

Powered by Labrador CMS