Klagestorm mot parkering

Hurtigruten Svalbard har nylig fått lov til å benytte området ved Forskningsparken til å parkere snøskuterne sine. Det liker naboene svært dårlig.

De bor i Vei 238 og er misfornøyd med at Hurtigruten Svalbard har fått gjennomslag for å få parkere snøskutere ved Forskningsparken. Torunn Winsnes (f.v.), Kåre Johansen, Stefan Claes og Eva Therese Jenssen. Fire andre klagere kunne ikke møte til bildet.
De bor i Vei 238 og er misfornøyd med at Hurtigruten Svalbard har fått gjennomslag for å få parkere snøskutere ved Forskningsparken. Torunn Winsnes (f.v.), Kåre Johansen, Stefan Claes og Eva Therese Jenssen. Fire andre klagere kunne ikke møte til bildet.
Publisert
Beboerne plages av støy og eksos når hundrevis av snøskutere trafikkerer området like ved boligene deres i Vei 238 (de nærmeste husene i bakgrunnen).
Beboerne plages av støy og eksos når hundrevis av snøskutere trafikkerer området like ved boligene deres i Vei 238 (de nærmeste husene i bakgrunnen).

– Vi må løfte blikket litt. Det blir stadig flere turister og stadig flere utleieskutere. Vi kan ikke la turismen utvikle seg i boligområdene, sier Eva Therese Jenssen. Hun er en av i alt åtte beboere i vei 238 som har klaget på Longyearbyen lokalstyres vedtak om å gjøre en endring i arealplanen, og tillate Hurtigruten Svalbard å bruke området BUT8 som utgangspunkt for sine skuterutflukter med gjester. I den opprinnelige arealplanen, som ble vedtatt i 2017, skulle det ikke være skuterparkering her.

– Dårlige argument

Foruten Jenssen, består klagerne av Torunn Winsnes, Kåre Johansen, Stefan Claes, Berit Jakobsen, Christian Zoelly, Audun Tholfsen og Frithjof Birger Kildal.

I den opprinnelige arealplanen for Longyearbyen skulle skuterparkering skje i området nedenfor Vei 400, øst for Svalbard Snøscooterutleie. Hurtigruten Svalbard har imidlertid argumentert med at parkering av sine over 200 snøskutere her er risikabelt på grunn av fare for oversvømmelse. Det har også vært snakk om å fylle ut et område for å gjøre plass til snøskutere. Det har imidlertid kommet opp at begge tiltak kan være ugunstig for fuglelivet på våtmarkene der.

Dette har beboerne lite til overs for.

– Det er begrenset hvor mange fugler som befinner seg i det området mellom januar og mai. Å fylle ut 50 meter lenger vil heller ikke bety noe. Adventdalen er flere kilometer bred, og det er nok plass til fugler der, sier Kåre Johansen.

– Store plager

Beboerne i Vei 238 beskriver den konstante aktiviteten med snøskutere fra området øst for Unis som svært plagsom og negativ for bomiljøet i de månedene sesongen varer.

– Turistene kommer for å kjøre ut på tur fra 17-tiden og utover. Da kommer vi fra jobb og ønsker å ha det litt rolig. I helgene starter de opp skuterne fra i 8-tiden om morgenen. De blir stående og gå lenge før de legger i vei, sier Johansen, som har målt støynivået til over 60 desibel når skuterfølgene kommer tilbake, ofte ganske sent på kvelden.

Under ugunstige vindretninger blåses også eksos fra svært mange snøskutere inn mot boligområdene. Beboerne forteller at denne vinteren, fram til endringsvedtaket, har vært helt eksepsjonell i positiv forstand, da forbudet mot skuterparkering på området i arealplanen har vært overholdt så langt.

– Det har vært mye mer behagelig å bo i Vei 238 den lille tiden det ikke har vært parkering i området, sier Jenssen, Claes og Winsnes.

– Nok av alternativ

Andre ulemper som følge av at det blir skuterparkering ved Forskningsparker inkluderer det faktum at gjester må krysse Vei 400 både til fots og med snøskutere minst fire ganger i forbindelse med en tur ut i Adventdalen.

«Området ved Unis og ned mot Loff-huset brukes mye av myke trafikanter. Hvis snøskuterne parkeres på sletta nedenfor pumpene der det er avsatt et område for dette, vil det bedre forholdene for myke trafikanter, og redusere potensialet for trafikkfarlige situasjoner i tilknytning til bilvei.

Beboerne trekker fram området som Hurtigruten Svalbard eier bak snøskuterforretningen IGP som et bedre område for oppstalling av utleieskutere.

– De som kjører turister på tur med hundeslede ligger lenger inn i Adventdalen. Hvorfor kan ikke skuterturistene også stige på skutrene der, istedenfor å måtte gjøre det kloss inntil bolighusene, spør Johansen.

– Udemokratisk

Longyearbyen lokalstyre har fått støtte fra Sysselmannen i at endringen i bestemmelsene i arealplanen utgjør en «mindre vesentlig endring». Det betyr at planen ikke må opp til ny behandling for å gjennomføre endringen, og at beslutningen kan gjøres administrativt.

– Slik vi ser dette er det i høyeste grad en vesentlig endring i planen. Den endrer måten vi bor på i byen, og har konsekvenser for mange, sier alle beboerne.

Kåre Johansen kaller det hele udemokratisk.

– Det er ikke rett at en endring som får negative konsekvenser for mange skal avgjøres av byråkrater i LL. Vi har laget en arealplan, og endringer må vedtas av de politikerne vi har valgt til å representere oss i lokalstyret, sier han.

Powered by Labrador CMS