Nye hyttetomter:

Avinor bekymret for solcellepanel og vindmøller

Det er kommet klage på delplanen som ga mulighet for 18 nye hytter.

– Omramming og innfesting av solceller må utføres slik at de ikke blender piloter, poengterer Avinor i sin klage.
– Omramming og innfesting av solceller må utføres slik at de ikke blender piloter, poengterer Avinor i sin klage.
Publisert

Delplanen ble behandlet av LL i januar, og klagefristen var tre uker. Bakteppet for saken er flytting av hytter som ligger i såkalt rød sone, områder hvor det regnes som sannsynlig at det går ras én gang per 100 år.

Det er i alt er 26 hytter i Foxdalen, Todalen, Vindodden og Bjørndalen-Vestpynten som ligger i rød sone. Primærformålet med planen er å tilby erstatningstomter til de hyttetomtene som i dag ligger skredutsatt til.

Men delplanen åpner altså også opp for nye hyttetomter. Nærings- og fiskeridepartementet jobber for tiden med å se på hvordan hyttetomtene skal fordeles.

Men de må også ta stilling til klagen fra Avinor.

Solcellepanel

Svalbardposten har vært i kontakt med Avinor, som ikke ønsker å kommentere saken, men viser til klagen som er sendt.

I delplanen står det blant annet:

«Det tillates også kraftproduksjon til eget forbruk i form av solceller, vindmøller og strømaggregat, men solcellepanel må monteres på bebyggelsen, og maks høyde for vindmøller er 6 meter.»

– Bestemmelsen medfører at Avinor må gjøre noen endringer i de utfyllende bestemmelsene for å ivareta fly- og helikoptersikkerheten ved Svalbard lufthavn på en forsvarlig måte, skriver Avinor.

Ifølge Avinor ligger deler av hytteområdet på Vestpynten nær og høyere enn navigasjonsanlegget.

– Vindmøller i dette området må vurderes radioteknisk. Solceller montert på vegg eller tak er akseptabelt, skriver de i klagen.

Lyssetting

De skriver også at Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten til lufthavnen.

– Omramming og innfesting av solceller må utføres slik at de ikke blender piloter, poengterer Avinor.

– Det kan i perioder dannes is på vindmøller, og denne isen kan falle ned eller kastes fra vindmøllen, og skape farlige situasjoner, eksempelvis for fly- og helikopteroperasjoner samt bakkeoperasjoner ved Svalbard lufthavn. Til orientering ligger planområdet tett inntil den vestre delen av lufthavnen, og det er særlig viktig å unngå iskast fra vindmøller i dette området. Flygende isklumper regnes som bevegelige hinder som det også skal tas høyde for.

Avinor avslutter med å skrive at vindmøller må plasseres og driftes slik at det ikke skapes farlige situasjoner for fly- og helikopteroperasjoner samt bakkeoperasjoner ved Svalbard lufthavn i forhold til gjeldende regelverk for sivil luftfart.

I 2015 overtok Nærings- og fiskeridepartementet grunneiendommen i og rundt Longyearbyen, men det er foreløpig ikke noen praksis etablert på hvordan tildeling av nye hyttetomter skal foregå. Tidligere var det Store Norske som hadde ansvaret.

Powered by Labrador CMS