Avlyser alle kurs på Unis ut året

Etter grundig gjennomgang av hvordan en ny normal-situasjon vil bli til høsten har ledelsen ved Unis bestemt at de avlyser alle høstens kurs.

Unis avlyser alle kurs ut året.
Unis avlyser alle kurs ut året.
Publisert

Unis skriver i en pressemelding at ledelsen har besluttet at det ikke gjennomføres et ordinært opptak på noen planlagte kurs for sommeren og høsten 2020. Disse kursene kanselleres med andre ord. Hovedfokus for resten av 2020 blir å ivareta de studenter og ansatte som allerede er ved institusjonen i dag, samt et opptak av et mindre antall enkeltstudenter som kan komme til Svalbard og følges opp og veiledes her på en trygg måte.

Åpen hele semesteret

Risiko for smitte holdes med dette så lavt at det er sannsynlig at vi kan holde institusjonen åpen gjennom hele høstsemesteret. Dette vil gjøre det mulig for oss å fortsette vår forskningsaktivitet og veiledning av høyere-grads enkeltstudenter som er i gang med å utvikle en forskningskarriere ved UNIS, samt å gjennomføre viktige utviklingsoppgaver ved institusjonen.

Fortsetter forskningsaktiviteter

Unis forvalter en portefølje av forskningsprosjekter på om lag 40 millioner kroner i 2020.

– Vi vil gjøre vårt aller beste for å sikre fremdrift på våre forskningsleveranser. Det samme gjelder sikring av lange tidsserier med observasjoner for overvåkning av klima, miljø og natur-farer. Dette skal gjøres innenfor det handlingsrom som til enhver tid gjeldende smitteverntiltak kan tillate, skriver de.

Ansetter helsemedarbeider

– Vi vil forsterke HMS-arbeidet med en helsemedarbeider i et ettårig engasjement for å sikre opplæring i - og etterlevelse av smittevern, og ivareta opplæring og oppfølging av ansatte og studenter. Så lenge vi ikke har smitte på øya, er handlingsrommet større enn det vi utnytter i dag. Muligheter for å veksle mellom hjemmekontor og kontor i Forskningsparken vil bli løpende vurdert. Dette blir mulig med en profesjonell helsefagarbeider ved institusjonen, opplyser Unis.

Mer digitale

Arbeidet med å videreutvikle Arctic Safety Center fortsetter slik at de kan tilby relevant utdanning innen arktisk sikkerhet, praktiske kurs for næringslivet og være et kompetansesenter for lokalsamfunnet i Longyearbyen.

– Og når vi har lagt bak oss alle utfordringene vi nå står midt oppe i, har vi alle blitt effektive brukere av digitale møteplasser, noe som blir en stor tidsbesparelse og vil heve livskvaliteten for travle familiefolk og bidra til et bedre klima med mindre reising.

Powered by Labrador CMS