Ukens leder:

For dårlig beredskap i flyambulansetjenesten

Ett ambulansejetfly, som er stasjonert på Gardermoen, skal betjene Svalbard og hele Norge. Det er for sårbart mener anestesilege Mads Gilbert og lokalstyreleder Arild Olsen.

Dette ambulansejetflyet skal betjene hele Norge og Svalbard så lenge propellflyene til Babcock ikke flyr hit.
Publisert

Lange avstander, mørket, kulden og de ekstreme værforholdene på Svalbard er helt spesielle i norsk målestokk. Det har Babcock fått erfare da de satte inn sine nye propellfly i luftambulansetjenesten fra i sommer av. Den siste tiden er det ambulansejetflyet som er stasjonert på Gardermoen som blir sendt på oppdrag hit. Forholdene er rett og slett for krevende for propellflyene i ekstrem kulde.

De siste årene er beredskapen lokalt trappet opp betydelig. Først med Sysselmannens to likeverdige redningshelikoptere. Det siste året er det også opprettet en stilling som anestesilege i turnus på basen til Lufttransport. Denne legen er med i helikopteret på alle sykeoppdrag på Svalbard. For noen uker siden ble det også klart at regjeringen bevilger penger til å ha Sysselmannens fartøy «Polarsyssel» i Longyearbyen året rundt. Dette også for å styrke beredskapen med stadig mer aktivitet på og i farvannene rundt Svalbard.

Redningshelikopteret, som Lufttransport opererer, rykker ut med et svært erfarent mannskap til ulykker og hendelser. Kompetansen er unik og den holdes vedlike med hyppige øvelser. Vi husker alle redningsdåden da 14 mennesker ble reddet fra den grunnstøtte reketråleren «Northguider» i romjulen i fjor.

Longyearbyen har bare et akuttsykehus, og er helt avhengig av at transporten videre til fastlandet av alvorlig syke pasienter går raskt og smertefritt. Da hjelper det ikke at logistikken fungerer lokalt og transporten av pasienten tilbake til basen går planmessig.

Vi må ha en luftambulansetjeneste som gir et sømløst tilbud videre til spesialisthelsetjeneste på fastlandet når vi trenger det. Longyearbyen er et familiesamfunn med alt det innebærer, med skolebarn, folkehøyskoleelever og studenter. Om ikke lenge går vi inn i høysesongen med skuterkjøring og et stort antall turister som ankommer øya. I havområdene rundt oss er det fiske- og forskningsfartøy. Aktiviteten er økende på alle områder, med det øker også risikoen for alvorlige ulykker.

Vi kan ikke sitte og se på at luftbroen sørover ikke er der når vi trenger den. Dette må både helseminister Bent Høie, Helse Nord, UNN og de som sitter med det øverste ansvaret for oss som bor her gjøre noe med, og gi oss en sikker og god ambulanseflytjeneste som ikke svikter i siste ledd.

Vi støtter anestesilege Mads Gilbert og lokalstyreleder Arild Olsen som krever å få på plass et ekstra ambulansejetfly i Tromsø, i alle fall gjennom vinterhalvåret. Det har også vært gjort før (se sak side 4 og 5 i dagens avis).

Longyearbyen sykehus har fått beskjed om at det nå bare er ambulansejetfly som kan gå helt hit. Per nå vil det si at det står et jetfly på Gardermoen som skal betjene hele landet, også Svalbard. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at hvis dette flyet er på oppdrag et annet sted i landet så må vi her lengst nord vente. Det er en helt uholdbar situasjon så lenge propellflyene ikke kan fly hit.

Powered by Labrador CMS