Bare to får bygge

Av i alt åtte søknader om bygging av næringshytter, har bare to fått tillatelse av Sysselmannen.

Poli Arctici har fått tillatelse til å etablere næringshytte i Kreklingpasset.
Poli Arctici har fått tillatelse til å etablere næringshytte i Kreklingpasset.
Publisert
Sysselmannen har gitt tillatelse til etablering av næringshytte i Kreklingpasset og Tverrdalen.
Sysselmannen har gitt tillatelse til etablering av næringshytte i Kreklingpasset og Tverrdalen.

Søknader om næringshytte

Følgende selskap søkte om å få sette opp næringshytte på Svalbard:

Arctic Husky Travellers AS, Sted: Tverrdalen

Spitsbergen Guide Service AS, Sted: Van Mijenfjorden

Svalbard Villmarksenter, Sted: Elveneset

Hurtigruten Svalbard AS, Sted: Sveltihel

Poli Arctici AS, Sted: Kreklingpasset

Svalbard Explorer AS, Sted: Van Mijenfjorden (Langneset)

Haugen Elinstallasjon, Sted: Elveneset eller Langneset

Svalbard Wildlife Service AS, Sted: Skjørlokstupet

Poli Arctici får etablere næringshytte i Kreklingpasset og Arctic Husky Travellers får bygge i Tverrdalen. Det ble i alt søkt om etablering av åtte næringshytter på fem ulike lokaliteter; Langneset ved Van Mijenfjorden, Elveneset og Sveltihjel ved Sassenfjorden, Kreklingpasset og Tverrdalen.

- Hensynet til isavhengige arter gjorde at det ikke ble gitt tillatelse til etablering på Langneset. På Elveneset og Sveltihjel var det hensynet til fjellrev som var utslagsgivende for at det ikke ble gitt tillatelse. På Sveltihjel er det også sannsynlig at den omsøkte etableringen vil føre til stidannelse innenfor Sassen-Bünsow nasjonalpark. Det er ikke ønskelig, opplyser miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Utgangspunktet for mulig etablering av næringshytter var at etableringene skulle skje innenfor de strenge miljømålene på Svalbard, og innenfor svalbardmiljølovens rammer. I siste stortingsmelding ble det også signalisert at etablering av næringsvirksomhet skal skje relativt nært Longyearbyen, og mer reiselivsaktivitet som fremmer ikke-motorisert ferdsel er ønskelig.

- Til tross for at det ble åpnet for å søke om etablering av næringshytter i hele forvaltningsområde 10 var det ikke gitt at hele område 10 er godt egnet for dette formålet. Konsekvensutredningene og høringsinnspillene har bidratt til å avklare dette, sier miljøvernsjef Wedege.

To av konsekvensutredningene ble ikke godkjent fordi de ikke oppfylte kravene i fastsatt utredningsprogram.

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser da saken var ute på høring. Åtte av disse var uten merknader.

Powered by Labrador CMS