To års fengsel for ukrainer

Nord-Troms tingrett har dømt en 33 år gammel ukrainer for knivangrepet i Barentsburg 21. april i år.

I denne boligblokka i Barentsburg fant voldsepisoden sted 21. april i år. Nord-Troms tingrett har dømt en 33 år gammel ukrainsk mann til 2 års fengsel for knivstikkingen av en 30 år gammel landsmann.
I denne boligblokka i Barentsburg fant voldsepisoden sted 21. april i år. Nord-Troms tingrett har dømt en 33 år gammel ukrainsk mann til 2 års fengsel for knivstikkingen av en 30 år gammel landsmann.
Publisert

Voldsepisoden skjedde natt til søndag 21. april, i ei boligblokk i Barentsburg. Den tiltalte ukraineren og fornærmede, en 30 år gammel landsmann, hadde hatt flere uoverenstemmelser i timene forut for hendelsen. Disse timene var også preget av til dels stort inntak av alkohol blant de involverte. I retten forklarte 33-åringen at han bare husker bruddstykker av hendelsesforløpet.

I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte fra første politiavhør har erkjent de faktiske forhold, og at han således har bidratt til å lette etterforskingen. At han straks etter udåden forsøkte å skaffe hjelp til den fornærmede er også trukket fram som formildende.

I skjerpende retning legger retten vekt på at det er snakk om et knivstikk i buken, med en skadefølge som hadde vært livstruende om ikke fornærmede hadde fått øyeblikkelig og adekvat legehjelp. Fornærmede er i dag fullt restituert og tilbake i jobb som gruvearbeider i Barentsburg.

Lovgiver varslet i 2010 et økt straffenivå for denne typen voldsutøvelse, og retten mener et passende straffenivå i denne saken ville ligget på 2 år og 6 måneders fengsel. Men de formildende omstendighetene gjør at retten setter straffen til 2 års fengsel, som er i samsvar med aktor Lars Erik Alfheims påstand.

I tillegg må 33-åringen betale 15.000 kroner i oppreisning til den fornærmede. Han må også betale tilbake utgiftene til medisinsk behandling av fornærmede, som ble forskuttert av trusten. Dette beløper seg til i underkant av 117.000 kroner.

Tiltalte har 14 dagers frist til å anke dommen.

Powered by Labrador CMS