Reiselivsrådet:

– Lokale sanksjoner kan ramme lokalbefolkningen direkte

Reiselivsrådet har fått flere henvendelser om sanksjoner eller biokott overfor det russiske statseide gruveselskapet Trust Arktikugol.

Reiselivsrådet skriver at de har fått kjennskap til at enkelte gjester vegrer seg mot å reise til Barentsburg og Pyramiden.
Publisert

Det er innført en rekke sanksjoner overfor Russland fra flere land. Listen over straffegrep blir stadig lengre, blant annet forbyr EU og USA alle transaksjoner med Russlands sentralbank, og flere russiske banker utestenges fra betalingssystemet Swift.

Fra norsk side fryser regjeringen Oljefondets investeringer i Russland, og på sikt skal fondet selge seg ut av landet.

Det har vært diskusjoner blant reiselivsaktører på Svalbard, med hensyn til reiser til Barentsburg og Pyramiden i lys av alle sanksjonene.

Nå har Svalbard reiselivsråd og Visit Svalbard kommet med en uttalelse etter et ekstraordinært møte denne uken.

Nasjonale tiltak

Reiselivsrådet bekrefter at de har fått flere henvendelser om saken, og hvorvidt de 80 medlemsbedriftene skal utøve sanksjoner eller biokott overfor det russiske statseide gruveselskapet Trust Arktikugol.

– Enkelte henvendelser har også direkte oppfordret at destinasjonsselskapet Visit Svalbard aktivt skal delta i denne type aksjoner, står det i uttalelsen.

De har diskutert saken og rådført seg med myndighetene.

– Vi har tolket signalene fra myndighetene dithen at folk-til-folk-forholdet mellom den russiske og ukrainske befolkningen i Barentsburg og lokalsamfunnet i Longyearbyen skal forløpe som normalt. I den grad sanksjoner skal ramme det russiske regimet, herunder også på Svalbard, så bør dette skje gjennom nasjonale tiltak, ikke lokale, skriver Visit Svalbard.

Rammer lokalbefolkningen

Barentsburg Hotell med restaurant ble renovert og modernisert i 2013, og selskapet Arctic Travel Company er blitt opprettet for å utvikle turismen i Barentsburg.

Visit Svalbard skriver at lokale sanksjoner kan ramme lokalbefolkningen direkte.

– Vi har en klar forståelse av at det ikke er ønskelig med lokale sanksjoner eller boikott mot det statseide Trust Arktikugol, ettersom det vurderes å ramme primært lokalbefolkningen i Barentsburg fremfor regimet i Moskva, skriver Visit Svalbard i brevet.

Men de skriver også at reiselivsbedriftene selv må bestemme, og skriver at styret ikke vil legge seg opp i om enkeltbedrifter ønsker å gjøre grep på egenhånd, så lenge dette skjer innenfor anstendighetens og lovmessige rammer.

–Likevel vil vi understreke at styret ikke anbefaler dette, skriver de.

Formidle bakgrunnen

Reiselivsrådet skriver at de har fått kjennskap til at enkelte gjester vegrer seg mot å reise til Barentsburg og Pyramiden, eller eventuelt at de ikke ønsker å bruke penger der som understøtter regimet i Moskva.

– Dette står gjester selvsagt helt fritt til å mene, og selskapene må selv vurdere hvordan de håndterer denne type forespørsler. Styret anbefaler likevel at man formidler hvorfor Reiselivsrådet og Visit Svalbard ikke aktivt bidrar med sanksjoner eller boikott, primært utfra medmenneskelige hensyn overfor våre naboer.

– Styret vil følge utviklingen i situasjonen fortløpende, og herunder opprettholde en tett dialog med lokale og nasjonale myndigheter, skriver de avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS