Leserinnlegg:

Ser vi på alle sider av saken?

Publisert Sist oppdatert

.Utdanningsforbundet Longyearbyen (UDF Longyearbyen) ser det som positivt at Svalbardposten (SP) gir stor spalteplass til debatten om konsekvenser at ny forskrift for opplæring i Longyearbyen. Det store engasjementet i og utenfor Longyearbyen viser at dette en sak som utfordrer og berører mange. Den viktige debatten nå som forskriften er innført, handler om hvordan forskriften skal praktiseres, og hvilke overgangsordninger LL skal legge til grunn ved praktisering av forskriften.

UDF erkjenner at saken har mange sider, og at diskusjonen er krevende, fordi det handler om konsekvenser. Konsekvenser for barn og unge og for familier som bor i vår by. Samtidig handler det om konsekvenser av voksnes valg for barn, på kort og lang sikt, på godt og vondt. Noen konsekvenser utfordrer mer enn andre.

Det handler ikke bare om penger, og om at Longyearbyen skal være et inkluderende familiesamfunn. Det handler også om de vanskelige valgene, for å få de beste mulighetene. Uavhengig av lengden på overgangsordningene, er det nettopp overgangsordninger; forberedelse og gjennomføring av gode overganger på veien videre i livet, livet etter Longyearbyen.

UDF Longyearbyen utfordrer SP i sin dekning av saken, til også å belyse de vanskelige vurderingene som berører forskriften og praktiseringen av den, som f.eks sider ved diskusjonen om hva som er barnets beste, og hvor barnet i gitte situasjoner kan få de beste mulighetene til å realisere sitt potensiale. UDF anser at det vil tjene saken og den videre behandlingen av den, at framstillingen av konsekvenser for videre praksis balanseres i større grad. Det vil gi leserne av Svalbardposten, og alle som er engasjert i saken en bredere forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor når de gode beslutningene skal fattes. Det handler også om å gi rom til stemmen for de som også opplever at det ikke er akseptabelt på personlig eller faglig grunnlag til å stille spørsmål til om det ikke alltid er til beste for alle barn – eller voksne – å bo i Longyearbyen.

UDF berører flere av disse forholdene i sin høringsuttalelse som kan leses her i sin helhet:

UDF Longyearbyens høringsuttalelse i sin helhet.

UDF Longyearbyens leserinnlegg i Svalbardposten sept 2021.

Powered by Labrador CMS