Leserinnlegg:

Valgfrihet og fleksibilitet for familiene - en verdi i seg selv

For oss er det ikke viktig hvem som eier eller driver barnehagen, vi er opptatte av hva det enkelte barn og dets familie sitter igjen med etter en dag i barnehagen.

Stine Teigen (H) vil ha mer åpne barnehager om sommeren.
Publisert

I dagens samfunn utgjør barnehagene en viktig del av rammeverket rundt barns oppvekst, og for familiene for øvrig er de et viktig premiss i hverdagen. Derfor er Høyre opptatt av at barna skal bli møtt av kompetente og dyktige ansatte som gir dem en meningsfylt tid i barnehagen og at tjenesten som barnehagene leverer er tilpasset familienes behov så godt som mulig. For oss er det ikke viktig hvem som eier eller driver barnehagen, vi er opptatte av hva det enkelte barn og dets familie sitter igjen med etter en dag i barnehagen.

Mange av næringene i Longyearbyen har sin høysesong på sommeren, likevel vedtok OKU tvungen sommerferie for alle barnehagebarn. Å ha mulighet til å avvikle ferie i lavsesong, kan i sesongbetonte næringer utgjøre forskjellen mellom om en stilling blir fast eller midlertidig. I så måte er et fleksibelt barnehagetilbud et viktig middel for å få flere faste helårlige arbeidsplasser i byen, og for å opprettholde et robust familiesamfunn. Men lokalstyret med Arbeiderpartiet og Venstre i spissen ser ikke behov for å gi familiene en slik fleksibilitet, noe vedtaket om tvungen sommerferie tydelig viser. Men igjen står det fortvilte familier som blir pålagt av LL å avvikle ferie på et for dem håpløst tidspunkt, noe som setter familiene og arbeidsgiverne i en svært vanskelig situasjon.

Longyearbyen har i dag to flotte barnehager, Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage, som hver har sine kvaliteter. Polarflokken har i tillegg fått en midlertidig avdeling som kan stå i to år med mulighet for utvidelse til tre år for å avhjelpe situasjonen etter at lokalstyret i 2015 vedtok å stenge Longyearbyen barnehage grunnet lave barnetall. Senere valgte lokalstyret å ikke åpne denne igjen, grunnet skredfare, noe som har ført til at barnehagene totalt sett ikke har den kapasiteten som de hadde før.

Vel å merke har alle som har søkt innen fristen fått plass. Men igjen står det fortvilte familier som har søkt mellom de faste opptakene uten barnehageplass, noe som setter familiene og arbeidsgiverne i en svært vanskelig situasjon.

Løsningen som dagens lokalstyre legger opp til er å bygge ut Polarflokken barnehage for å øke den totale kapasiteten. Samtidig skal Kullungen barnehage fases ut, og med det fases også den siste rest av fleksibilitet og valgfrihet for familiene ut, når vi kun står igjen med én stor barnehage med 220 plasser.

For Høyre er valgfrihet en verdi i seg selv, som vi setter høyt, derfor vil vi, for å gi familiene fleksibilitet og valgfrihet, bevare dagens barnehager og la private aktører stå for utbyggingen av flere barnehageplasser. At det i tillegg sparer Longyearbyen Lokalstyre for et låneopptak på cirka 60 millioner er en bonus.

Private og offentlige barnehager har like kvalitetskrav, det er lik foreldrebetaling, like krav til bemanning og samme lovgivning gjelder både for private og offentlige barnehager. Det er også likt når det kommer til driftstilskudd fra det offentlige, om lag 20 prosent av kostnadene dekkes av foreldrebetalingen - de resterende 80 av tilskudd fra kommunen.

Omtrent halvparten av barnehagene i Norge i dag er private, de øvrige eies og drives av kommunen. Barnehagenes eierform er forskjellig, de kan være eid av enkeltpersoner, foreninger, lag, stiftelser, organisasjoner, andelslag eller store selskaper.

Private aktører skaper verdier for fellesskapet, de sørger for full barnehagedekning, skaper flere arbeidsplasser og har ofte lengre åpningstider enn de offentlige. Vi i Høyre heier på private aktører, og vi mener at alle barn vil få et likeverdig og godt tilbud, uavhengig av eierskap.

Vi i Høyre mener det er viktig med et mangfold i Longyearbyen slik at foreldre har valgfrihet til å velge det tilbudet som passer best for sitt barn og sin familie.

Høstens valg er et valg mellom mindre fleksibilitet, mindre valgfrihet og større låneopptak, eller mer fleksibilitet, mer valgfrihet og mindre låneopptak.

Bruk stemmeretten, stem Høyre og husk å krysse på nummer åtte på listen. Godt valg!

Powered by Labrador CMS