Politikerne klager, administrasjonen tviler:

– De største barna til Ungdomshuset

For å fjerne ventelista for barnehageplass, vil politikerne flytte noen av de eldste barna til Ungdomshuset.

TVILENDE: Enhetsleder for barn og unge, Gunnhild Masterbakk, i ordveksling med en gestikulerende Stine Teigen (H) i Oppvekst- og kulturutvalget. John-Einar Lockert (H) fremførte fellesforslaget som alle partier sluttet seg til.
TVILENDE: Enhetsleder for barn og unge, Gunnhild Masterbakk, i ordveksling med en gestikulerende Stine Teigen (H) i Oppvekst- og kulturutvalget. John-Einar Lockert (H) fremførte fellesforslaget som alle partier sluttet seg til.
Publisert

Lokalpolitikerne ber administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre straks finne rom til barn som står på venteliste for barnehageplass.

Det betyr, ifølge et forslag som ble enstemmig vedtatt tirsdag, å lage «base» av Ungdomshuset for de eldste barna i Kullungen barnehage, skolestarterne. Slik frigjøres plass i barnehagen for barna som nå står på venteliste. Det dreier seg om fire barn, ifølge sakspapirene til Oppvekst- og kulturutvalget (OKU).

Til OKU hadde LL-administrasjonen ved enhetsleder for barn og unge i Longyearbyen lokalstyre (LL), Gunnhild Masterbakk, en opprinnelig innstilling om ombygging av av Ungdomshuset på kort og lang sikt slik at LL får flere barnehageplasser i august, og en endelig økning i antall barnehageplasser fra nyåret.

Det synes politikerne blir for sent. De har bedt om en barnehageløsning siden ventelisten ble kjent før jul.

– Jeg hadde håpet vi skulle behandle et forslag til en midlertidig barnehage. Det hadde jeg håpet det hadde vært jobbet veldig hardt med for å få gjennom. Det er kjempetrist for den som sitter uten barnehageplass, de må få et svar om at de får eller ikke får barnehageplass. Nå går de på vent og vi har lovet svar i møte etter møte, beklaget Stine Teigen (H).

– Det er en trasig og ubehagelig sak for absolutt alle, oppsummerte utvalgsleder Kristin Furu Grøtting (Ap)

Straks-løsningen, mener et enstemmig OKU, er altså å flytte skolestarterne i Kullungen barnehage til en «base» i Ungdomsklubb-huset. De ber administrasjonen utrede dette som «umiddelbar og midlertidig løsning på det akutte behovet» for barnehageplasser fram til sommerferien.

Trass politisk vilje, er det tvil om straks-løsning er mulig å gjennomføre. Det signaliserte LL-administrasjonen ved sektorsjef for oppvekst og kultur i LL, Anne Jahre og enhetsleder Masterbakk, under OKU-møtet tirsdag.

Powered by Labrador CMS