AP + Venstre = Mindre valgfrihet og mere byråkrati

At Venstres Terje Aunevik og Andre Jenssen kjenner seg ikke igjen i å ha bidratt til å redusere fleksibiliteten til barnefamiliene i byen, er kanskje et tegn på at de er utakt med samfunnet de lever i og innbyggerne der.

Stine Teigen svarer på innleggene fra Venstre og Ap forrige uke .
Stine Teigen svarer på innleggene fra Venstre og Ap forrige uke .
Publisert

Fakta er at Høyre fremmet forslag om å oppheve endringen i barnehagevedtektene som la opp til tvungen sommerferie. Venstre fikk dermed en mulighet til å beholde fleksibiliteten vi er avhengige av i et samfunn der mange har sin høysesong i sommerferien, men fremmet i stedet forslag om å gi adgang til å søke sektorsjef om dispensasjon. Med støtte fra AP ble forslaget vedtatt. AP+Venstre har dermed bidratt til redusert fleksibilitet og økt byråkrati ved å flytte avgjørelsene ut av barnehagene og inn på Næringsbygget, med andre ord bort i fra de det angår, når de overlater til sektorsjef i stedet for enhetsleder å innvilge dispensasjon.

I Arbeiderpartiet har man innsett at partiet ikke har grep om barnehagepolitikken, og selvmotsigelsene kommer derfor på løpende bånd fra AP-duoen Strømseng og Grøtting.

Selv om det som Strømseng og Grøtting påpeker ikke er bestemt at alle barnehageplassene skal ligge under samme tak, vet denne AP-duoen utmerket godt at det som har vært diskutert politisk er at (til)bygg i tilknytning til Polarflokken barnehage, med avdelinger som kan åpnes og lukkes ved behov. Dette minner veldig om en stor barnehage.

Det er ikke gitt at den beste løsningen er å samle hele barnehagetilbudet ved skolen. Mange av de vi har snakket som har sine barn i Kullungen barnehage er spesielt fornøyde med beliggenheten på barnehagen, og mange i Longyearbyen har ikke bil og vil være avhengige av kort vei til barnehagen. Det er selvsagt mulig å utvikle tomten til «noe» dersom den frigjøres, men hva «noe» er, vites foreløpig ikke. For Høyre sin del vil alltid tjenestene vi yter til byens innbyggere være noe av det viktigste, vi ser derfor ingen grunn til å avvikle et tilbud mange er fornøyde med.

Det er riktig at hverken barnehageloven eller overføringsmodellen gjelder på Svalbard, så strengt tatt er vi ikke pålagt å ha et barnehagetilbud i det hele tatt, men vi har det likevel. På samme måte vil vi likevel kunne gi tilskudd til en privat barnehage, selv om Longyearbyen lokalstyre ikke er forpliktet til det, og kostnaden per plass vil bli den samme. For Høyre er valgfrihet for innbyggerne en verdi i seg selv, derfor vil vi ha en miks av offentlige og private aktører som en del av det offentlige tilbudet. Dersom man skal følge Arbeiderpartiets tankegang ved å kun gi tilskudd til barnehager drevet av det offentlige, vil denne valgfriheten være forbeholdt kun de rikeste som har mulighet til å ta hele regningen selv. Å åpne for private aktører er med andre ord sosial utjevning.

Heller ikke Høyre har tatt til orde for å privatisere byens barnehager. Det vi sier er at det er rom for, og til og med lønnsomt, å slippe til en privat aktør i tillegg til de barnehagene vi allerede har, det er faktisk ikke privatisering selv om Strømseng og Grøtting prøver å skape et bilde av det.

Videre hevder AP-duoen at Longyearbyen lokalstyre har robust nok økonomi til å realisere prosjektet, det kommer an på øyet som ser. Det som i alle fall er sikkert er at vi ville komme til å tømme disposisjonsfondet rimelig kjapt, det er dermed hevet over en hver tvil at prosjektet må lånefinansieres. Som kjent står utfordringene i kø for vårt lille samfunn i nord og spørsmålet blir da; Hvorfor ønsker duoen Strømseng og Grøtting å øke felleskapets låneforpliktelser med 60 millioner, når det ikke er nødvendig?

Og ikke nok med at de vil øke lånegjelden med 60 millioner, de skal i tillegg øke bemanningen og redusere foreldrebetalingen, jeg vil tro at det er flere enn meg som begynner å kjenne lukten av svidd valgflesk…

Det gleder meg at byens befolkning er fornøyde med kvaliteten i barnehagene våre, for det å være fornøyd med barnehagene er en nasjonal trend, og Longyearbyen bør ikke være noe dårligere. Det som også er en nasjonal trend er at foreldrene i de kommunene som har gitt sine innbyggere valgfrihet er mer fornøyde med tilbudet som de private aktørene gir, enn de offentlige. En privat aktør vil med andre ord bidra til at de offentlige barnehagene har noe å strekke seg etter.

Bruk stemmeretten, stem Høyre og husk å krysse på nummer åtte på listen.

Godt valg!

Stine Teigen

8. kandidat, Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS