Barneombudet mener alle barn har rett til skole

Barneombudet mener at også Ivano Cafuta (9) har rett på grunnskoleutdanning, selv om han har behov for tilrettelagt undervisning og bor på Svalbard.

Mor Zeljka Novokmet og stefar Romano Juric jobber dag, kveld og nattskift for å passe på Ivano hjemme. Han får ikke skoleplass.
Mor Zeljka Novokmet og stefar Romano Juric jobber dag, kveld og nattskift for å passe på Ivano hjemme. Han får ikke skoleplass.
Publisert
Mor Zeljka Novokmet og stefar Romano Juric fortviler over at den ni år gamle sønnen deres ikke får skoleplass ved Longyearbyen skole .
Mor Zeljka Novokmet og stefar Romano Juric fortviler over at den ni år gamle sønnen deres ikke får skoleplass ved Longyearbyen skole .

Fagsjef hos Barneombudet Camilla Kayed er helt klar når det gjelder skoleplass til Ivano. De mener retten til utdanning er lovfestet både i FNs barnekonvensjon og Grunnloven og at han dermed har rett på skoleplass.

– Barneombudet mener at alle barn har rett til utdanning, og et barn kan ikke nektes tilgang til utdanning fordi han eller hun har en funksjonsnedsettelse. Retten til utdanning kommer klart fram i både i Grunnloven og i barnekonvensjonen. Dette kan man ikke bare se bort fra. Vi forventer at myndighetene rydder opp slik at også alle barn som bor på Svalbard får oppfylt sin rett til grunnskoleutdanning, på samme måte som barn på fastlandet i Norge.

Avslag på skoleplass

Ivano Cafuta har diagnosen autisme og har spesielle behov. Familien fikk avslag på skoleplass i juni, og i august flyttet gutten til Longyearbyen sammen med sin mor og søster. Siden det har stefar Romano Juric kjempet for at Ivano skal få gå på skole. Familien har klaget på avslag på skoleplass til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I brev til Longyearbyen lokalstyre (LL) den 11. november gir de LL pålegg om retting av lovbrudd om rett til grunnskoleopplæring for Ivano. De skriver at LL skal oppfylle guttens rett til grunnskoleopplæring. Den 6. februar sender Kunnskapsdepartementet brev til LL om rekkevidden av reglene om rett til grunnskoleopplæring på Svalbard. LL mener brevet tydeliggjør hva denne retten innebærer og gir på nytt avslag om skoleplass i brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark den 11. februar.

Fylkesmannen svarer

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har svart Longyearbyen lokalstyre i brev den 15. februar. De viser der til svaret fra Kunnskapsdepartementet som skriver at det er forskjell i kravene til opplæringstilbudet på Svalbard blant annet når det gjelder LLs kapasitet og kompetanse på skoleområdet.

Fylkesmannen skriver videre:
«Saken handler om det vi kan kalle grunnleggende rettigheter for et barn i alder for grunnskoleopplæring og det er i den forbindelse nødvendig at alle faktiske forhold av betydning, herunder barnets egne synspunkter, er grundig utredet før LL tar stilling til om det påklagde vedtaket skal fastholdes, endres eller oppheves jfr. Forvaltningslovens § 33. Fylkesmannen mener det er naturlig at LL benytter PPT i forbindelse med utredningen og behandlingen av klagesaken.»

Opprettholder avslag

Administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre (LL), Hege Walør Fagertun, sier at de har svart Fylkesmannen i Troms og Finnmark før de fikk svaret derfra. De avventer behandlingen av klagesaken der.

Seksjonsleder for skole hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Eivind Bratsberg, sier til Svalbardposten mandag at saken vil bli tatt opp til behandling denne uken. Han mener det er umulig å si noe om det endelige utfallet.

– Vi må se på om saken er tilstrekkelig opplyst. Dette er en sak som har dratt ut i tid fordi vi har avventet svar fra departementet. Men det er en viktig sak for den det gjelder og en viktig sak for Longyearbyen lokalstyre, sier Bratsberg.

Han sier videre at de må forholde seg til Kunnskapsdepartementet som er lovgiver og de avklaringer de har gitt i denne saken.

Har forståelse

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg, sier følgende:

– Vi vet at dette har tatt lang tid, og har stor forståelse for at det er en frustrerende situasjon for Ivano Cafuta og hans familie. Svalbardsamfunnet er et spesielt samfunn, og der både tjenestetilbud og rettigheter er annerledes enn på det norske fastlandet.

Kunnskapsdepartementet har gitt en generell uttalelse om retten til opplæring på Svalbard. – Vi har ikke gjort en vurdering av denne saken spesielt, og vi er heller ikke en del av saksbehandlingen. Barn som bor på Svalbard har rett til opplæring, men skoletilbudet må tilpasses den kapasiteten og kompetansen de har på Svalbard. Det er Longyearbyen lokalstyre som må vurdere det konkrete skoletilbudet, sier statssekretær Sjøberg.

Powered by Labrador CMS