Vanskelig å få til barnevernberedskap

Å etablere en akuttberedskap for kommunalt barnevern er vanskelig for Longyearbyen lokalstyre (LL).

Anne Søvold Vikanes.
Anne Søvold Vikanes.
Publisert

Fylkesmannen i Troms har bedt kommunene komme opp med en plan for å etablere en akuttberedskap for barnevern. Dette er en oppgave som blir vanskelig for Longyearbyen lokalstyre å få gjennomført på egen hånd.

I et brev til Fylkesmannen i Troms ber sektorsjef for oppvekst og kultur, Anne Søvold Vikanes, om å få utsatt frist for å få en slik plan på plass.

«Vi har ikke nok personer med denne kompetansen her lokalt for å drifte akuttberedskap alene, og vi trenger derfor å inngå en samarbeidsavtale med en annen kommune og kjøpe tjenester av dem», skriver Vikanes og legger til at LL har vært i kontakt med barnevernet i Tromsø kommune, for å se om det er mulig å samarbeide om en akuttberedskap.

Hvilken form dette samarbeidet skal ha, avhenger av hvilken modell Tromsø kommune velger. LL har bedt om å få utsatt fristen for å komme opp med en plan til 1. september.

Powered by Labrador CMS