Gjør Isfjord Radio fornybar

En rekke tiltak i byggene, sammen med fornybar energiforsyning, skal få dieselforbruket ned med to tredeler. – Et foregangsprosjekt for andre steder på Svalbard, sier Store Norske.

SAMARBEID: Energiomstillingen på Isfjord Radio er et samarbeid mellom Store Norske, Telenor og Basecamp Explorer. Her snakker Geir Ove Ropphaugen, Sveinung Lystrup Thesen (begge fra Store Norske) med Christian Skottun (Telenor) og Renate Pedersen (Basecamp Explorer).
SAMARBEID: Energiomstillingen på Isfjord Radio er et samarbeid mellom Store Norske, Telenor og Basecamp Explorer. Her snakker Geir Ove Ropphaugen, Sveinung Lystrup Thesen (begge fra Store Norske) med Christian Skottun (Telenor) og Renate Pedersen (Basecamp Explorer).
Publisert

Isfjord Radio blir grønnere

• Isfjord Radio eies av Store Norske. Telenor har sendere på stedet, og Basecamp Explorer driver hotell der.
• Nå skal bygninger gjøres mer energiøkonomiske og energien skal komme fra fornybare kilder.
• Omleggingen antas å koste 30 millioner kroner. Tolv millioner gis i støtte.
• Enøk-tiltakene består i å etterisolere bygningene, skifte ut vinduer og dører, bytte ut all belysning med LED-lys og installere et ventilasjons- og varmeanlegg.
• Et osmoseanlegg skal gjøre om havvann til drikkevann. I dag må snø smeltes i tanker i kjelleren og dette er arbeidskrevende.
• Et batteri (450 kW) og en varmtvannsbeholder (500 kW) skal kunne lagre sol- og vindenergi.
• Solcellene skal monteres på taket.
• Vindturbinen må konsekvensutredes så snart som mulig.
Kilde: Store Norske

Hvert år bruker Store Norske 180.000 liter diesel på Isfjord Radio. Nå ønsker de å få en slutt på dette, for å redusere klimaavtrykket. Oppskriften for å få til dette er å oppgradere byggene ved hjelp av etterisolering, LED-belysning og å sette inn nye vinduer og dører. Det største skrittet i miljøvennlig retning går ut på å lage energi av vind og sol.

– Med planene om en vindturbin på stedet får vi med oss Enova også, og det kan gi en helårlig løsning for energiproduksjonen på stedet, sier Store Norskes eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen.

Prosjektet med å gjøre anleggene ved Isfjord Radio mer klima- og miljøvennlige er anslått å koste 30 millioner kroner. Rundt tolv av millionene kommer i form av støtte, fra Enova og Svalbards miljøvernfond.

Fugl og vindmøller

Isfjord Radio ligger åpent til i landskapet, og derfor er det et egnet sted både for sol- og vindkraftproduksjon. Men det er heller ikke lange avstanden til fuglereservatet på Kapp Linné, og dette er et hensyn de må ta hvis det skal reises en vindmølle.

– Dette må vi selvfølgelig konsekvensutrede, og det arbeidet vil vi starte så snart som mulig. Et alternativ kan være at vi legger mølla ned i den delen av året det er fugl i området. Dette er jo likevel en tid av året det er mye sol på Svalbard, sier Thesen.

Denne uka startet en nyansatt rådgiver innen energi og bærekraft i Store Norske. Noe av det første han skal jobbe med blir konsekvensutredningen og prosjektet på Isfjord Radio.

Det er Store Norske som driver fram omstillingen, men de har fått med seg Telenor og Basecamp Explorer som partnere, siden de har aktivitet på stedet.

Mulig foregangsmodell

Det er først og fremst miljø- og klimagevinstene som har fått Store Norske til å starte med omleggingen. Det vil ta mange år før investeringene er lønnsomme, men dersom selskapet får det til slik de planlegger kan det være flere gevinster å hente.

– Dette er viktig å gjøre som foregangsprosjekt for andre steder på Svalbard også, ikke minst med tanke på hva man kan få til i Longyearbyen, sier Thesen.

Isfjord Radio blir grønnere

• Isfjord Radio eies av Store Norske. Telenor har sendere på stedet, og Basecamp Explorer driver hotell der.
• Nå skal bygninger gjøres mer energiøkonomiske og energien skal komme fra fornybare kilder.
• Omleggingen antas å koste 30 millioner kroner. Tolv millioner gis i støtte.
• Enøk-tiltakene består i å etterisolere bygningene, skifte ut vinduer og dører, bytte ut all belysning med LED-lys og installere et ventilasjons- og varmeanlegg.
• Et osmoseanlegg skal gjøre om havvann til drikkevann. I dag må snø smeltes i tanker i kjelleren og dette er arbeidskrevende.
• Et batteri (450 kW) og en varmtvannsbeholder (500 kW) skal kunne lagre sol- og vindenergi.
• Solcellene skal monteres på taket.
• Vindturbinen må konsekvensutredes så snart som mulig.
Kilde: Store Norske

Powered by Labrador CMS