Taper stor andel av inntektene hvis fjordene stenges

- Dette vil ramme medlemmene våre hardt, sier lederen i Visit Svalbard. Næringen kommer med forslag de håper kan bidra til at fjordisen ikke stenges.

RAMMES HARDT: Renate Pedersen er dalig leder i Basecamp Explorer. Dersom fjordene stenges for trafikk, vil selskapets virksomhet og hytte ved Nordenskiöldbreen i perioder ikke kunne drives.
RAMMES HARDT: Renate Pedersen er dalig leder i Basecamp Explorer. Dersom fjordene stenges for trafikk, vil selskapets virksomhet og hytte ved Nordenskiöldbreen i perioder ikke kunne drives.
Publisert
KRITISK: Daglig leder i Visit Svalbard, Per Gunnar Hettervik, er kritisk til forslaget om fjordstenging. Visit Svalbard kommer derfor med forslag de mener kan være levelige for reiselivet.
KRITISK: Daglig leder i Visit Svalbard, Per Gunnar Hettervik, er kritisk til forslaget om fjordstenging. Visit Svalbard kommer derfor med forslag de mener kan være levelige for reiselivet.
STENGES INNE: Basecamp Explorers hytte i Adolftbukta ligger utenfor den passasjen som foreslås holdt åpen for trafikk til Pyramiden (i bakgrunnen). Dermed blir hytta utilgjengelig
STENGES INNE: Basecamp Explorers hytte i Adolftbukta ligger utenfor den passasjen som foreslås holdt åpen for trafikk til Pyramiden (i bakgrunnen). Dermed blir hytta utilgjengelig

Flere forslag

• Sysselmannen vurderer å stenge Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Storfjorden mellom Wichebukta og Domen. Forslaget hadde høringsfrist 20. februar.
• Visit Svalbard mener seriøse aktører bør få lov til å ferdes i de nevnte fjordene. De foreslår nattestengning fra klokka 19 til 09. De vil også ha tettere dialog mellom bedriftenes guider og miljøvernforvaltningen, for å få oppdatert informasjon om observasjoner ute i terrenget.
• Visit Svalbard mener nattestengning kan redusere det døgnkontinuerlige presset mot dyrelivet på isen, og håper dette kan avverge totalstenging av fjordene.

Sysselmannen har sendt ut et forslag om en endring i forskriften om motorferdsel på Svalbard. Det kan bety at man stenger for trafikk på isen i en rekke fjorder. Årsaken er at myndighetene ønsker å skjerme isbjørn og ringsel for nærgående og oppsøkende skuterfølger.
I fjor innførte myndighetene en tilsvarende restriksjon fra 20. april til 1. juni. Av hensyn til reiselivsnæringen, valgte Sysselmannen å åpne for en begrenset trafikk. Det håper næringen kan skje i år også, og har sendt inn forslag om at man stenger fjordene om natta (se faktaboks).

Hindres å drive
- Når argumentet for å stenge er på grunnlag av at det er trafikk hele døgnet, og dermed ingen hvile for dyrelivet, så må jo kvelds- og nattestenging være en veldig bra løsning. Jeg stiller meg undrende til det hvis Sysselmannen avviser et så godt forslag som reiselivet da selv kommer med, sier Renate Pedersen til Svalbardposten.
Hun er daglig leder i selskapet Basecamp Explorer. I Adolfbukta ved Billefjorden driver de Nordenskiöldhytta. Dette er en av fjordene som kan bli stengt, men en smal korridor over til Pyramiden er foreslått holdt åpen for fri ferdsel. Ikke langt utenfor korridoren ligger selskapets hytte, og den er en viktig brikke i deres forretningsvirksomhet. Hytta utgjør en betydelig andel av overnattingskapasiteten deres, og byggingen av den ble i sin tid godkjent av Sysselmannen.
«Vi stiller oss undrende til at det åpnes en korridor med ubegrenset trafikk over til Pyramiden, som åpenbart tiltar nettopp når det er isbjørn i området», skriver de i sin høringsuttalelse til Sysselmannen.
Pedersen synes de rammes uforholdsmessig hardt, og synes det er merkelig at det er fri ferdsel like ved.
«En innstramming av trafikken over Billefjorden rammer derfor vårt selskap langt sterkere enn andre, tross at vi har en mer bærekraftig filosofi enn de fleste andre aktører», skriver de i høringsinnspillet sitt.
I fjor vår ble det innført ferdselsforbud på noen fjorder, blant annet på grunn av en hendelse ved Adolftbukta der noen kjørte bil etter en isbjørn.

Kommer med forslag
Nettopp den bærekraftige strategien til mange av reiselivsselskapene, mener næringen selv er et argument for at noen skal kunne ferdes på isen selv om det blir restriksjoner.
- Dette vil ramme oss hardt som næring. Derfor vil vi bli tatt med på råd, sier daglig leder i Visit Svalbard, Per Gunnar Hettervik.
Visit Svalbard liker ikke at regelendringen skjærer alle over en kam. Derfor har de sendt inn et høringsforslag de håper Sysselmannen vil ta hensyn til (se faktaboks).
- Ingen steder i verden har vi så strenge retningslinjer og miljøkrav for reiselivet som våre medlemmer har. Samtidig sliter næringen med å bli helårsvirksomhet, poengterer Hettervik.
Håpet er at Sysselmannens forslag kan være med på å flytte fokuset over til at man bør prioritere de seriøse reiselivsaktørene.

Flere forslag

• Sysselmannen vurderer å stenge Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Storfjorden mellom Wichebukta og Domen. Forslaget hadde høringsfrist 20. februar.
• Visit Svalbard mener seriøse aktører bør få lov til å ferdes i de nevnte fjordene. De foreslår nattestengning fra klokka 19 til 09. De vil også ha tettere dialog mellom bedriftenes guider og miljøvernforvaltningen, for å få oppdatert informasjon om observasjoner ute i terrenget.
• Visit Svalbard mener nattestengning kan redusere det døgnkontinuerlige presset mot dyrelivet på isen, og håper dette kan avverge totalstenging av fjordene.

Vil kreve medlemskap
Visit Svalbard har 75 medlemsbedrifter, hvorav 30 arrangerer turer. Hettervik karakteriserer dem som «ansvarlige, kompetente og kvalitetssikrede». I tillegg finnes det rundt hundre uorganiserte turoperatører som har fått tillatelse til turopplegg fra Sysselmannen.
- Vi har strenge retningslinjer som må etterleves av medlemmene våre. Det er fordi vi ønsker å tilby høy kvalitet og eksklusive produkter til turistene som kommer hit, sier reiselivssjefen.
Visit Svalbard er av den oppfatning at det ofte er små, uorganiserte, gjerne indivuduelle reisefølger som skremmer isbjørnen.
Den 5. mars skal Visit Svalbard møte Sysselmannen. Da vil Hettervik foreslå tiltak som kan bidra til å få høyere kvalitet på reiseselskapene, nettopp for å unngå at man må ty til ferdselsforbud. Blant forslagene er:
o Statlig autorisasjon av guideopplæringen.
o Krav om at operatørene oppfyller standardene i det norske kvalitetssystemet Varde.
o Krav om medlemskap i Visit Svalbard for å operere her.
o Muligens også et krav om å være fysisk til stede og skatte til Svalbard.

Har fått mange innspill
Høringsfristen på Sysselmannens forslag gikk ut 20. februar. Det har kommet inn litt over tyve innspill til forslaget. Miljøvernsjef Morten Wedege opplyser til Svalbardposten at hva som skjer framover er avhengig av hvordan folk oppfører seg ute i terrenget.
- Det er ikke sikkert det blir nødvendig å stramme inn på motorferdselen, og det er heller ikke sikkert alle stedene som er nevnt kommer til å bli stengt. Men hvis det kommer lignende situasjoner som vi så i fjor, da blir det begrensninger, sier Wedege.
Han forteller at han synes det har kommet mange gode høringsinnspill. Svarene i høringsrunden har kommet fra reiselivet, privatpersoner og frivillige organisasjoner, opplyser de hos Sysselmannen.
- Nå blir det vår oppgave å ta en totalvurdering og se hva vi mener er riktig, sier miljøvernsjefen.

Powered by Labrador CMS