Svalbard-ministeren følger innbyggertallet nøye

Fra 2008 til 2017 doblet andelen ikke-norske seg på Svalbard. Statsråden noterer seg hva som skjer med befolkningssammen-setningen.

INTERNASJONALT: Per februar er det bosatte fra 51 land i Longyearbyen.
INTERNASJONALT: Per februar er det bosatte fra 51 land i Longyearbyen.
Publisert

Folketallet har vokst sakte men sikkert på de norske stedene på Svalbard de siste ti årene. Skattekontoret i Longyearbyen fører statistikk over antall innbyggere i Longyearbyen, Ny-Ålesund, Svea, Hopen, Bjørnøya og Hornsund. Daglig leder av skattekontoret, Solveig Oftedal, forteller at de har en jevn strøm av nyankomne som melder seg på denne tiden av året.
– Ved nyttår hadde vi 2.256 registrerte fastboende. Dette er personer som skal være her i minst seks måneder, sier hun.
Befolkningen varierer mye gjennom året, med størst befolkning fra februar til november. Det er altså bare i de to mørkeste månedene skattekontoret merker en nedgang i folketallet.
– Vi merker at turistsesongen er lenger nå enn tidligere, sier Oftedal.
Den 1. februar hadde folketallet steget til 2.286, og den 12. februar var antallet oppe i 2.304.

– Ubestridt norsk
Mens folketallet over tid har vært økende, har andelen ikke-norske fastboende økt mest. Mens andelen ikke-norske var 15 prosent i 2007, er den nå oppe i 36 prosent (se tabell). Det uttrykte lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) bekymring for i høst.
Nyutnevnt Svalbard-minister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp), er ikke redd for at andelen ikke-norske skal rokke ved den norske suvereniteten.
– Norsk suverenitet over Svalbard er ubestridt og ikke på noen måte påvirket av hva slags aktivitet eller tilstedeværelse vi har på øygruppen. Det er helt feil å gjøre koblinger mellom suverenitet og tilstedeværelse eller aktivitet. Svalbard er på ingen måte i ferd med å bli mindre norsk, sier hun.
Hun poengterer at det fortsatt skal opprettholdes et norsk samfunn på Svalbard. Det målet mener hun og regjeringen best nås ved å ha et levedyktig lokalsamfunn i Longyearbyen.

Følges nøye
Smines Tybring-Gjedde er klar over at utlendingsandelen har økt de siste årene. Hun mener en god balanse mellom nordmenn og ikke-norske er av betydning.
– Samtidig synker antall nordmenn. Longyearbyen er, og skal være, et levedyktig norsk lokalsamfunn og administrasjonssenter. Derfor sier det seg selv at det er viktig med en god balanse mellom antall nordmenn og utlendinger. Vi følger denne utviklingen nøye, sier hun.
Hun viser også til Stortingets svalbardmelding.
– Den har gitt grønt lys til at det legges til rette for fortsatt utvikling av virksomheter som reiseliv, forskning og høyere utdanning, og for en bred og variert næringsaktivitet. Dette er viktig for å støtte opp under målet om at Longyearbyen skal være et levedyktig norsk lokalsamfunn, som det er attraktivt å både bo og arbeide i.
Hun forteller at regjeringen jobber «gjennom flere kanaler» for fortsatt å legge til rette for at Longyearbyen skal være levedyktig og attraktivt.
– Ikke minst er arbeidet med å skredsikre Longyearbyen og bygge nye boliger et viktig arbeid for regjeringen og noe vi arbeider kontinuerlig med.

Bli abonnent på Svalbardposten

Hvilket abonnement passer for deg?

Alle abonnement blir automatisk fornyet til ordinær pris og løper til det blir sagt opp.

1 måned digitalt abonnement

Digital måned

10,- den første måneden, deretter 190,- per måned

for 1 måned

Bestill her

1 år papir og digitalt abonnement

Komplett HELÅR.

1980,-

for 12 måneder

Bestill her

6 måneder papir og digitalt abonnement

Komplett halvår.

1125,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år digitalt abonnement

Digitalt helår

1380,-

for 12 måneder.

Bestill her

6 måneder digitalt abonnement

Digitalt halvår

860,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år komplett sør for Bodø

2430,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

6 måneder komplett sør for Bodø

1345,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS