Flere utlendinger flytter til Svalbard

SSB har nå publisert befolkningsstatistikk for første halvår 2020 på Svalbard. Den viser at flere nordmenn flytter fra Svalbard enn til, og flere utlendinger flytter til Svalbard enn fra.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig publisert sin svalbardstatistikk for andre halvår 2020. Bilde tatt 24. september 2020.
Publisert

Det var 48 nordmenn som flyttet fra Longyearbyen og Ny-Ålesund mellom 1. januar og 1. juli 2020, mens det var 28 utlendinger som flyttet til Svalbard. 1. juli var det registrert 2.417 personer med bostedsadresse i Ny-Ålesund og Longyearbyen. Samme tall fra Skatteetaten 24. september viser at det er 2.390 bosatte i de to bebyggelsene.

Husholdningsstørrelse-statistikken viser at det bor én person i 651 boliger, to personer i 279 boliger, tre personer i 125 boliger, fire personer i 111 boliger, og det finnes 67 husholdninger hvor det bor fem eller flere personer.

Flest svalbardianere hadde 1. juli hjemfylke i Troms og Finnmark. 195 menn og 140 kvinner har fastlandsadresse i det nordligste fylke. Som nummer to finner man Oslo, med 79 menn og 84 kvinner. Færrest svalbardianere har fastlandsadresse i Rogaland, bare 33 menn og 30 kvinner. Etter Rogaland finner man fylket Møre og Romsdal, med 36 menn og 32 kvinner.

Når det kommer til alderssammensetning er det klar overvekt i aldersgruppen 20-44 år, med henholdsvis 669 menn og 625 kvinner. Personer som er 67 år eller eldre er det totalt 33 menn og tolv kvinner av.

Powered by Labrador CMS