Begge ankesakene avslått av Høyesterett

Publisert

To saker fra Svalbard ble i fjor anket til Høyesterett, etter behandling i Hålogaland lagmannsrett. 

Den ene saken omhandlet en mann som i 2022 ble dømt for grov vold, etter å ha utsatt kone og barn for fysisk og psykisk mishandling, mens de bodde i Longyearbyen. 

Mannen ble først dømt i tingretten. Den dommen anket mannen til lagmannsretten, som etter å ha behandlet saken, opprettholdt dommen fra tingretten. Dommen fra Hålogaland lagmannsrett ble også anket, men denne saken ble til slutt avvist av Høyesterett i september i fjor. 

Den andre saken som ble anket til Høyesterett var saken hvor de ansatte i CHC Helikopter Service AS saksøkt arbeidsgiver etter at de hadde vært gjennom en virksomhetsoverdragelse fra Lufttransport. 

Sakens kjerne bunnet i at ansettelsesforholdene ble overdratt til CHC, mens tariff- og pensjonsavtalene som gjaldt i Lufttransport ikke ble videreført. 

De ansatte tapte saken både i tingretten og i lagmannsretten, og anket derfor saken til Høyesterett. Den 6. desember ble det klart at Høyesterett nektet saken fremmet, og saken er dermed rettskraftig.

Powered by Labrador CMS