– Beklager at vi er kommet i denne situasjonen

Mangel på diesel i Svea har gjort det nødvendig å frakte ny forsyning sjøveien. Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas sier de har satt i gang en intern gjennomgang slik at dette ikke skal skje igjen.

Dieseltankene i Svea må ha påfyll før sommeren for å holde samfunnet i gang.
Publisert

For å transportere diesel til Svea, bryter KV Svalbard råk i fjordisen fra Akseløya til Kapp Amsterdam i Svea fra mandag 8. april.

– Svea-samfunnet er avhengig av diesel for å fungere. Vi gjorde dessverre en feil da vi beregna dieselbehovet ved forrige tanking i desember. I tillegg har det vært en ekstra kald vinter med et høyere dieselforbruk enn vanlig. Vi har derfor kommet i den situasjonen at vi har ikke nok diesel til å drive Svea-samfunnet frem til sommeren uten å transportere inn mer diesel, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Som en følge av dieselmangelen har Sysselmannen innvilget en søknad fra Store Norske om å bryte råk i Van Mijenfjorden. Isbryting tillates kun i helt spesielle situasjoner.

– I dagens energiforsyning i Svea er det allerede gjort mange tiltak for å redusere dieselforbruket til elektrisitet og varme i Svea. Det pågår også planlegging for ytterligere reduksjon, men dette lar seg ikke gjennomføre på kort sikt. Vi er derfor fullstendig avhengig av etterforsyning av diesel i Svea for å gjøre opprydningsarbeidene i Lunckefjell og Svea på en god og kostnadseffektiv måte, sier Ertsaas.

Beste alternativ

Alternativet til frakt sjøveien er å benytte dosere fra Longyearbyen til Svea. En frakt av minimumsbehovet for diesel innebærer cirka 60 turer.
– Ut fra en helhetlig miljømessig vurdering, vil det trolig være mindre skadelig med bryting av råk enn gjennomføring av dosertransport over land. Så mange transporter representerer en økt fare for uhell og muligheter for påfølgende utslipp og forurensing som miljømessig kan gi store konsekvenser, opplyser miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Ut fra forholdene som nå kan forventes i Van Mijenfjorden, stiller Sysselmannen som vilkår at isbrytingen skal skje gjennom is der det ikke er isbrekalvinger frosset fast i sjøisen og/eller det er nok snø til kastehuler for ringsel. Det skal også benyttes samme råk på vei ut fjorden etter utført oppdrag.

April bedre enn mai

– Vi har fått tillatelse til å bryte en råk på en skipsbredde inn til kai i Svea. Basert på vår erfaring med tidligere isbryting av denne dimensjonen forventer vi ingen merkbar økning i issmelting eller isdrift som følge av tiltaket. I forbindelse med tidligere råksøknader har det kommet fram at konsekvensene av forstyrrelser på fjorden vurderes å være betydelig større i mai enn i april. Slik vi har forstått det på Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt er fjordisen i Van Mijenfjorden ansett for å være et viktig hårfellingsområde for ringsel i mai/juni, men et mindre viktig kasteområde i april. Fjordisen brukes av et stort antall ringsel i hårfellingsperioden, og av et mye mindre antall i april når ungene fødes. Derfor foreslo Store Norske at det skulle gjennomføres nå istedenfor i mai sier Oddmund Rønning, HMS-sjef i Store Norske.

Råket blir brutt opp av KV Svalbard i løpet av mandag 8. april fra kl. 04.00, som gir tankbåten MT Neptunus rom for å komme inn til Svea. Tanking i Svea forventes å bli fullført tirsdag 9. april. Råket vil ha en bredde på rundt 30 meter, og vil være en barriere for eventuell trafikk over fjordisen vest for Svea inntil den eventuelt fryser til igjen. Fjordisen Øst for Kapp Amsterdam vil ikke bli berørt.

– Store Norske beklager at vi er kommet i den situasjonen at dette er nødvendig. Vi ønsker å unngå dette i fremtiden og har nå satt i gang en intern gjennomgang for å lære av hva som har skjedd, sier Ertsaas.

Powered by Labrador CMS