Bilvask-paradoks:

Slam-avgifter fører til mer forurensing

Å drive bilvaskvirksomhet er vanskelig ettersom det koster mye å kvitte seg med slammet fra bilene. Løsningen for mange er å spyle det samme slammet av bilene selv - helt lovlig.

Også Sysselmannen spyler patruljebilen sin regelmessig, uten at det stilles krav til oljeutskiller eller forskriftsmessig deponering av slammet.
Publisert

Før helga kunne en observere at både byens drosjer og Sysselmannen spylte sine kjøretøy i Sjøområdet. Byens eneste bilvaskehall, som blant annet eies av Frank-Johnny Olsen, står rett ved siden av, men den er stengt.

– Det lønner seg ikke for oss å holde den åpen for allmennheten, sier eieren.

Fra arkivet: Snart vaskehall

Hovedgrunnen til det er at det koster penger å deponere og ellers håndtere slammet som vaskes av bilene.

500 kroner for en bilvask

Slammet fra bilene som vaskes i vaskehallen, som defineres som spesialavfall, går gjennom en oljeutskiller. Deretter må det enten legges på deponi ved Gruve 6 i Adventdalen, eller sendes ned til fastlandet. Begge deler koster penger.

Les også: Ingen syssel-bilvask

Utgiftene med å håndtere slammet gjør at det fort vil koste 500 kroner for en maskinvask, hvis bilvaskehallen skal holde åpent. Det tror ikke Olsen det er marked for i Longyearbyen.

Vaskehallen blir derfor bare brukt til rengjøring av de nærmere 30 bilene i Arctic Autorent, et firma som Olsen er deleier i.

Vasker selv

I mangelen på vaskehall tar privatpersoner og enkelte firma saken i egne hender. De spyler bilene sine rene selv, der det måtte passe seg.

Slammet fra bilene renner dermed rett av bilene, og til slutt i fjorden - uten at det går gjennom en oljeutskiller.

Les også: Russen fikk ikke vaske biler

Drivkraften er fullt ut forståelig. Det er betydelig billigere å gjøre det slik, og så er det fullt lovlig.

Å spyle bilene sine selv er helt lovlig, selv om slammet renner urenset ut i Adventfjorden. Bilvaskehallen i Sjøområdet får så høye kostnader med deponering av slam at eierne velger å holde den stengt.

Dessuten har man heller ikke noe særlig annet valg, med mindre man får Svalbard Auto til å vaske bilen. Selskapet har oljeutskiller, men det koster en del penger å få selskapet til å rengjøre bilen på timesbasis.

– Et paradoks

I lovverket står det at det ikke er lov til å forurense på Svalbard. Men det betyr ikke at Sysselmannen vil gå etter de som spyler biler.

– Vi kommer ikke til å gå etter verken privatpersoner eller firma som skyller bilene sine. Hvis derimot det skulle være en virksomhet som har bilvask som en del av sitt forretningsområde, vil de bli møtt med andre krav. Det er vanlig, også på fastlandet, å skille mellom virksomheter som har dette som næringsvei, og andre, sier Wedege.

Les mer: Må stenge bilvaskehallen

– Ser du paradokset i at bilvaskehallen holder stengt på grunn av kostnader forbundet med å kvitte seg med slam, og at man da får en situasjon der alt slammet havner i fjorden urenset fordi folk spyler bilene sine selv?

– Ja, det er et paradoks, medgir miljøvernsjefen.

Wedege viser for øvrig til et nytt og oppdatert regelverk som er på trappene. Det skal ut på høring i høst, og formålet er å gjøre forurensningslovverket for Svalbard enklere å både forstå og håndheve.

Powered by Labrador CMS