Varsler straffegebyr her

LL har varslet LNS Spitsbergen om bøter etter at selskapet begynte å montere boligmoduler uten å ha tillatelse til det. Selskapet sier tanken var å mellomlagre modulene oppå fundamentene.

STILNET: Etter at modulene ble heist på plass på Elvesletta Sør, har det skjedd ganske lite på byggeplassen. Mens LNS avklarer alt med LL har de puslet med å lage fundamenter og elementer til uteboder og undersentraler.
STILNET: Etter at modulene ble heist på plass på Elvesletta Sør, har det skjedd ganske lite på byggeplassen. Mens LNS avklarer alt med LL har de puslet med å lage fundamenter og elementer til uteboder og undersentraler.
Publisert

Som en del av forsikringsoppgjøret etter skredene i 2015 og 2017, har Store Norske fått penger de skal bygge boliger for på Elvesletta Sør. Den 22. februar i år fikk LNS Spitsbergen (LNSS) tillatelse til å starte på grunnarbeidene og fundamenteringen på tomta. Planen er at 12 nye boliger i en blokk skal stå klare i løpet av året. Men fra slutten av mars har det vært påfallende stille på byggeplassen.
Et brev fra Longyearbyen lokalstyre (LL) forklarer årsaken til stillstanden. Brevet, som er datert 1. april, inneholder et varsel om overtredelsesgebyr - bot - på inntil 50.000 kroner. Årsaken er at LL mener LNSS bare hadde tillatelse til å sette opp fundamenter. Igangsettingstillatelsen for monteringen av selve boligmodulene var ikke i orden. Likevel startet entreprenørselskapet opp arbeidene med å heise på plass boligmodulene oppå stålfundamentene.
– Den 22. mars fikk vi inn en søknad om igangsettelse, men den var svært mangelfull, og vi sendte søkeren et to siders brev der vi forklarte hva som manglet, forteller LLs enhetsleder for plan og utvikling, Annlaug Helene Kjelstad.
Hun forklarer Svalbardposten at det er sjelden de sender så mange anmerkninger i et brev at de trenger to sider.

– Mellomlagring
Svalbardposten ringer LNS Spitsbergens prosjektleder, Marius Larsen.
– Hvorfor satte dere modulene på pelene før dere hadde fått igangsettingstillatelse?
– Det er viktig at boligmodulene står rett, og dersom vi skulle mellomlagret de et annet sted ville det krevd store kostnader og forarbeid. Vi hadde fått igangsettingstillatelse på fundamenteringen, og anså det vi gjorde som en mellomlagring av modulene. Dette er også gjort tidligere i Longyearbyen, svarer LNSS.
Larsen opplyser at LNSS brukte et annet selskap, Hålogaland Element, til å søke om igangsettingstillatelsen. LNSS hadde det overordnede ansvaret for prosjektet, mens det andre selskapet sto som ansvarlig søker. Hålogaland Element er et selskap som er heleid av LNS, og medarbeiderne i selskapet har e-postadresser med domenet @lns.no.

Har varslet tilsyn
Når avisa ringer Hålogaland Element forteller de at de ikke vil kommentere saken.
Prosjektlederen i LNSS forteller at de har brukt Hålogaland Element i flere år, og er fornøyd med den jobben de gjør.
– De har gjort papirarbeidet for alle de tidligere prosjektene vi har gjort på Elvesletta. Søknaden de sendte inn nå var helt lik som tidligere år, sier Larsen.
LL har nå varslet at de vil gjennomføre et tilsyn med Hålogaland Element. Tilsynet vil finne sted denne eller neste uke. Larsen forteller at de nå jobber med å besvare alle spørsmål LL måtte ha om saken.
Inntil alt er avklart vil modulene fortsette å bli stående slik de har stått de siste par ukene.

Powered by Labrador CMS