Store Norske Boliger og boligmarkedet i Longyearbyen

"Når nedbemanningen slår inn for fullt utover høsten, vil vi få et betydelig antall ledige boliger."

Eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske Boliger mener Ap-leder Øyvind Snibsøer hopper over fakta i boligprisdebatten.
Publisert

Leder i Svalbard Arbeiderparti, Øyvind Snibsøer, krever i forrige nummer av Svalbardposten at næringsministeren rydder opp i det som framstilles som Store Norske Boligers (SNB) utnyttelse av dominerende markedsposisjon og uholdbar profittering på et privat næringsliv som holdes nede av høye boligpriser og ikke kan bidra til et robust familiesamfunn. SNB kjenner seg ikke igjen i en slik karakteristikk. Vi ønsker ikke å starte en boligprisdiskusjon i Svalbardposten, men føler behov for å komme med noen faktaopplysninger i saken.

SNB har vært i det åpne boligmarkedet kun i relativt kort tid. For inntil bare et par år siden var SNBs boliger så godt som utelukkende besatt av ansatte i Store Norske og tjenesteytere i Svea. I takt med nedbemanningen i Store Norske har SNB gradvis fått flere eksterne leietakere. De solide resultatene Snibsøer henviser til, er med andre ord først og fremst levert av internleie i Store Norske. Enn så lenge har vi samlet sett leietakere i over 90 prosent av boligene våre – resten er stort sett under oppussing. Når nedbemanningen slår inn for fullt utover høsten, vil vi få et betydelig antall ledige boliger.

SNBs primære leietakere er store institusjoner som UNIS, Statsbygg og større selskaper. I stor grad er det slik at det er de statlige aktørene som etterspør familieboliger i tillegg til mindre leiligheter, mens næringslivet og privatpersoner etterspør mindre leiligheter. Prisnivået i SNB er satt bl.a. ut ifra hva det koster å investere i å bygge bolig i Longyearbyen, samt dekning av kommunale avgifter (som er høye i Longyearbyen), fjernvarme/oppvarming (som er en betydelig kostnad – og dessuten normalt ikke en del av leieprisen sammenlignet med fastlandet) og løpende og periodisk vedlikehold.
SNB har de siste 10 årene investert over 160 millioner kroner på å bygge 108 boliger. Vi legger vekt på å ha godt vedlikeholdte boliger og har i samme periode brukt over 40 millioner kroner på oppussing av eldre boliger.

Eksternprisen ble i utgangspunktet satt flat og uavhengig av størrelse etc., siden det var snakk om relativt få utleieforhold. Etter hvert som vi fikk flere eksterne utleieforhold, så vi at den flate prisen fikk et uforholdsmessig utslag for de største boligene (som vi antar er det Snibsøer refererer til). For noen måneder siden nyanserte vi derfor prisene i forhold til størrelsen og reduserte herunder prisen for større boliger.

En leilighet på cirka 40-45 kvadratmeter av god standard har en husleie på cirka 7.000 kroner. Dette er, i henhold Statistisk sentralbyrå, på nivå med prisgjennomsnittet i Norge som helhet. For familieboliger, hvorav mange av våre er bygd i den senere tiden, kan vi ta som eksempel en femroms bolig i Gruvedalen på cirka 120 kvadratmeter. Den koster i underkant av 16.000 kroner i måneden. Inntekten SNB sitter igjen med for den, utgjør årlig cirka. 5 prosent av byggekostnad. Sammenlignet med rimelig balanserte utleiemarkeder, skal dette være en kurant pris.

Vi er klare over at mange boliger i Longyearbyen leies ut til kvadratmeterpriser som er betydelig høyere enn dette, ofte også kombinert med at de holder en lavere standard enn SNBs boliger. I forhold til dette mener vi SNB har en ansvarlig rolle i boligmarkedet ut i fra standard og pris. Selv om vi ligger i det moderate sjiktet i markedet, sier vi ikke at SNBs priser er lave – det å bo i Longyearbyen er kostbart på grunn av flere faktorer, og boligprisene blir ekstra synlige pga. skillet mellom dem som har tjenestebolig, og dem som ikke har det. Og man kan godt mene at boligprisene i byen bør bli lavere for å legge til rette for privat næringsutvikling. Hvordan det skal legges til rette for dette, må vurderes nøye.

Det er uansett viktig å ta hensyn til hva det koster å investere i boligbygging – herunder lokale rammevilkår – og vedlikeholde boligene på en god måte. Så langt har ikke SNB funnet det naturlig å legge seg på et betydelig lavere nivå, noe som bl.a. vil gjøre det ulønnsomt for private utbyggere å investere i boligutbygging. Skulle SNB bli sittende med mange ledige boliger, er det naturligvis rasjonelt å vurdere prisene. Det viktigste for oss er fornøyde leietakere i så mange boliger som mulig, til en fornuftig pris.
Vi har forståelse for at SNB har oppmerksomheten rettet mot seg når det gjelder boligmarkedet i Longyearbyen, og vi diskuterer gjerne dette med Longyearbyens politikere og andre – på et nyansert faktagrunnlag.

Sveinung Lystrup Thesen
Eiendomssjef i Store Norske

Powered by Labrador CMS