Planlegger boliger ved Transporten

Ole Reistad vil bygge leiligheter i Sjøområdet. De kan stå ferdig i 2022, dersom alt går som han vil.

24 LEILIGHETER: Skissen viser det planlagte leilighetsbygget på tomta mellom Gamle Potetlager og Transporten.
24 LEILIGHETER: Skissen viser det planlagte leilighetsbygget på tomta mellom Gamle Potetlager og Transporten.
Publisert
RYDDET: Den aktuelle tomta i Sjøområdet.
RYDDET: Den aktuelle tomta i Sjøområdet.

Etter at teknisk utvalg i Longyearbyen ga grønt lys for planprogrammet, jobber Ole Reistad videre for å bygge leiligheter på eiendommen mellom Transporten og Gamle Potetlager i Sjøområdet.

– Vi tenker oss et femetasjes bygg med til sammen 24 toroms leiligheter i fire etasjer med parkeringshus under, forteller Reistad. Hvis alt går hans vei, kan boligene være innflyttingsklare i 2022.

Innstillingen fra LL-administrasjonen var negativ, men politikerne gikk enstemmig inn for å godta at Reistad går videre med planene.

– Så da forventer jeg at man følger denne beslutningen i prosessen videre, sier han.

Reistad fikk i november 2019 grønt lys for å utvikle eiendommen til næringsformål, men en av høringsinstansene spilte inn muligheten for boligutvikling der. Årsaken er at området anses fordi det er flom- og skredsikkert.

Vil overta veigrunn

– Det er fortsatt noen skjær i sjøen, innrømmer han.

Reistad er fester av flere eiendommer i området, men veien i overkant av den aktuelle byggetomta, nedenfor Gamle Potetlager, eies av staten. Det dreier seg om cirka 700 kvadratmeter.

– Jeg søker om å få overta den, det er en betingelse for å realisere prosjektet slik det er tenkt, sier Reistad.

Byggetomta er på 2,2 mål. Forslag til delplan bør foreligge før jul. Det vil innebære en omregulering til boligformål. Tomta er regulert til næring og Reistad har leid eiendommen i 15 år.

– Hvor aktuelt er det å gå videre med boligplanene dersom du ikke får overta statens tomt mellom byggetomta og Gamle Potetlager?

– Det vil fortsatt være aktuelt, men det vil bli en god del annerledes, svarer han.

– Gode grunnforhold

Området bærer preg av lager- og næringsaktivitet i dag. Boligprosjektet vil bidra til å forandre det i positiv retning, mener Reistad.

– Det er andre boliger i området idag, og bygget vil i liten grad være til sjenanse i bakkant. Dessuten er det svært gode grunnforhold her med bare et par meter ned til fjellgrunn, påpeker han.

Ole Reistad er pensjonist og eiendomsutvikler. Han kom til Svalbard i 1983 og jobbet med eiendom i Store Norske før han begynte for seg selv som konsulent. Tidligere har han bygget leiligheter i Naustområdet.

Reistad synes debatten i forkant av det for ham positive vedtaket i teknisk utvalg peker i retning av en ny utvikling for Sjøområdet.

Anbefalingen fra administrasjonen i LL var som nevnt å si nei til planene. Det er begrunnet med at vekst i antall boliger ikke er i tråd med nasjonale føringer og at byen har overskudd av ledige arealer å bygge på, ifølge Longyearbyen Lokalstyre.

Powered by Labrador CMS