Statsbygg kjøper 177 boliger av LL

Politikerne skal nå starte diskusjonen for å overføre LLs boliger til Statsbygg.

I svalbardbudsjettet for 2022 sto det at Justis- og beredskapsdepartementet hadde innledet dialog med Longyearbyen lokalstyre om statlig kjøp av deres boliger.
I svalbardbudsjettet for 2022 sto det at Justis- og beredskapsdepartementet hadde innledet dialog med Longyearbyen lokalstyre om statlig kjøp av deres boliger.
Publisert Sist oppdatert

På sakskartet står en sak med overskriften: «Overføring av Longyearbyen lokalstyre sine boliger til Statsbygg».

Imidlertid er saken unntatt offentlighet, så det er lite detaljer foreløpig. I svalbardbudsjettet for 2022 sto det at Justis- og beredskapsdepartementet hadde innledet dialog med Longyearbyen lokalstyre (LL) om statlig kjøp av deres boliger.

LL har 177 boliger, inkludert boligene i Lia som skal saneres.

– Innen sommeren

LL opplyser til Svalbardposten at saken er unntatt offentlighet fordi det handler om premisser for salg.

– Saken som skal opp til politisk behandling er politiske diskusjoner knyttet til om LL ønsker salg av sine boliger til Statsbygg og eventuelt på hvilke premisser. Premissene kan være økonomiske, men kan også være andre rammevilkår mellom LL og justisdepartementet. Det er ett komplisert system hvor mange departementer er involvert i tillegg til Statsbygg og LL. Så lenge det forhandles er det ikke ønskelig å gå ut med informasjon om hvilke tanker og strategier LL legger til grunn i forhandlingene. Målet er at dette skal være på plass innen sommeren, forklarer boligkoordinator i LL, Beate Flak.

I Svalbardbudsjettet ble det lagt til grunn at LL ikke skal selge boligene sine til private aktører.

Ønsker ikke vekst

Da Svalbardposten skrev om Svalbardbudsjettet i fjor høst opplyste sektorsjef teknisk i LL, Jan Myhre, at det allerede er bestemt at boligene skal overtas av Statsbygg. En sannsynlig overtakelse vil være i årsskiftet 2022/2023, ifølge Myhre.

Samtidig signaliserte regjeringen i statsbudsjettet at de ikke ønsker vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen. En eventuell utskifting av boliger bør fortrinnsvis skje gjennom transformasjon og fortetting, og ikke ved å ta areal uten bygg i bruk, står det i Svalbardbudsjettet.

Nylig startet Statsbygg, Store Norske og Longyearbyen lokalstyre jobben med å sjekke tilstanden på alle offentlige boliger i Longyearbyen.

Målet er å kartlegge vedlikeholdsbehovet i de offentlig eide boligene i Longyearbyen.

– Tilstandsvurderingene gjelder alle offentlige bygg i LYB og vil gi et godt grunnlag for fremtidig ENØK-arbeid og annen rehabilitering av boligene uavhengig av hvem som eier i fremtiden, opplyser Beate Flak.

Powered by Labrador CMS