Avgjøres snart

Svalpro planlegger 4-etasjers boligblokker.

Slik tenker Svalpro at de nye leilighetsbyggene skal se ut.
Publisert
Boligene sett fra sørvest.

I mars skrev Svalbardposten at Svalpro ønsker å bygge to boligblokker ved siden av hotellet de reiser på Elvesletta. Nå er den endelige søknaden klar.

Svalpro ber om å få sette opp to blokker med 15 leiligheter i hver. I 1. etasje skal det være parkering og boder, i 2. til 4. etasje blir det boliger.

I dialog
I mars uttalte arealplanlegger Hanne Karin Tollan i Longyearbyen lokalstyre (LL) at det er krevende å kombinere hotell og bolig, når man skal sikre lek, parkering og trafikk.

– Utfordringen nå er å sikre alle gode kvaliteter og noe man kan leve med for framtiden. Nå er det akutt behov for boliger som man må løse så godt man kan, men det kan ikke gå på akkord med kvalitet, sa Tollan.

Nå har Svalpro, ifølge søknaden, laget et boligprosjekt som er utformet i dialog med LL. Parkering og bodplass er plassert i 1. etasje av bygget, og det er tegnet inn en lekeplass ved blokkene.

– Vi har tenkt å behandle denne søknaden i juli, sier Astrid Meek ved plan- og utviklingsavdelingen til LL.

Dersom blokkene blir godkjent, blir det de høyeste i byen til nå.

– Men høyden er innenfor det som er tillatt i arealplanen, sier Meek.

Starter med en gang
Svein Hugo Hansen i Svalpro forteller at de ønsker å starte byggingen med én gang, dersom de får tillatelse fra LL.

– Da vil vi legge leiligheter ut for salg, og vi ser for oss at vi får solgt såpass mange at vi kan starte byggearbeidet ganske omgående, sier han.

Svalpro ønsker at de første 15 leilighetene skal stå ferdige i løpet av høsten neste år.

Leilighetene skal ha normal, god standard med slette vegger, gips og parkett.

– Det blir nok en liten standardhevning i forhold til eksisterende leiligheter i byen. Vi satser på å ha bra standard når vi først bygger dette, det blir en ny type boliger, sier han.

Fra før er Statsbygg i gang med å utvikle et boligfelt i Gruvedalen. De ser, sammen med LL, også på muligheten for å bygge på nedre del av Skjæringa.

Powered by Labrador CMS