KRONIKK | ERTSAAS OG LYSTRUP THESEN

Om boligsituasjonen i Longyearbyen og Store Norske Boliger

Skisse til utbygging av «Elvegrenda» (dagens Elvesletta Nord)
Publisert Sist oppdatert

Boligsituasjonen i Longyearbyen har lenge vært hardt presset, og flere har nylig sagt sin tydelige mening om dette i Svalbardposten. Per Brochmanns leserinnlegg, på sosiale medier og i andre kanaler. Nå er det ikke Store Norske som utmeisler norsk svalbardpolitikk, men vi er som kjent et statlig eid selskap med et svalbardpolitisk oppdrag, og vi er en stor boligaktør, med ca. 40 % av boligmassen i Longyearbyen. Det er derfor naturlig at vi kommer med noen kommentarer til dette temaet, som både er sammensatt og krevende.

Først og fremst vil vi si at vi forstår frustrasjonen godt. Næringslivet mangler boliger, og vi opplever at dette gjelder både helårig virksomhet og ikke minst i høysesongen. Statlige og offentlige aktører mangler også boliger. Vi har stor pågang fra begge disse hold, og vi betjener begge etter beste evne. Det hjelper et stykke på vei at de forskjellige aktørene etterspør forskjellige boligtyper, men vi har ikke mulighet til å imøtekomme alle ønsker, og vi sliter også med å ivareta boligbehovet til egne ansatte.

Vi leier ut ca. 300 av våre 500 boliger til privat sektor i Longyearbyen, og en stor andel av dette er til reiselivsbedrifter. Når større boligporteføljer en sjelden gang kommer for salg, vurderer vi dette iht. vårt oppdrag, som for eksempel Longbo-hybelhusene som vi kjøpte i fjor. Her fortsetter vi de etablerte leieforholdene, som nesten utelukkende er til næringslivet. Det er derfor feil dersom det hevdes at vi «støvsuger markedet» og driver opp prisene med enkeltkjøp av boliger.

En viktig del av vårt boligforvaltningsoppdrag, som er organisert i et eget datterselskap, Store Norske Boliger, er at det ikke skal ha et kommersielt formål, men være kostnadseffektivt. I det ligger det bl.a. at vi ikke utnytter vår markedsposisjon til å drive opp leieprisene. Vi søker å holde oss på et så nøkternt nivå som mulig for selve husleien. Vår påstand er derfor at utleieprisene ville vært høyere hvis det var mer innslag av privat eierskap og investorer.

Vi skal huske at dagens utleiepriser i Longyearbyen også må sees i sammenheng med høye kommunale avgifter og energikostnader, og at Svalbard har et betydelig høyere prisnivå enn fastlandet for vedlikehold og oppgraderinger av eiendom. I sum ser vi at det gir boligutgifter på storbynivå i Longyearbyen. Vi forstår at det merkes godt, både for næringslivet og beboere.

Boligmangelen vi opplever nå, er ikke en ny problemstilling. Den vil neppe heller forsvinne med det første. Vi må imidlertid også huske enkelte medvirkende årsaker. Det er sanert en stor mengde boliger i Lia som følge av skredsikringen. I tillegg tok brannen i september 12 boliger og satte 13 boliger i husrekken bak midlertidig ut av spill. Vi jobber hardt for å gjenoppbygge tapt boligmasse, noe som skal skje gjennom transformasjon av eksisterende boligområder iht. statlige føringer.

Reguleringsprosesser og prosjektering tar tid, men vi er snart klare for å søke rammetillatelse for utbygging av Elvesletta Nord, med gjenbruk av eksisterende, dårlig fundamentert boligmasse og nybygg av over 50 boliger. Dette vil komme alle våre leietakergrupper til gode.

I tillegg satser vi tungt framover på å oppgradere boligene våre – ikke minst med tanke på energistandard, som allerede bebudet. Neste år dobler Store Norske Boliger sitt vedlikeholdsbudsjett, og vi starter store investeringer i energiomstilling og klimasikring. En stor utfordring i dette arbeidet er å kombinere totaloppgradering av boliger, hvor beboerne midlertidig må flytte ut, samtidig med at boligmassen i praksis er 100 % utleid.

Boligtilgangen og boligpolitikken i Longyearbyen er et svært viktig og sammensatt tema, og det er bra at dette diskuteres grundig og klokt. Store Norske søker, innenfor våre rammer, å tilrettelegge både for offentlige/statlige aktører og næringslivet. Vi har høyt trykk på å oppgradere eksisterende boligmasse og å gjenoppbygge boligmassen som er gått tapt ifm. rassikring. Både gjenoppbygging og oppgradering er store og omfattende jobber i en liten bygd med begrensninger når det gjelder erstatningsboliger og gjennomføringskapasitet. Skal vi få til dette, forutsetter det et tett og godt samarbeid med leietagere, entreprenører og lokale myndigheter.

Vi ser fram til et konstruktivt samarbeid framover, og vi vil gjerne ha en direkte dialog med både reiselivet v/Visit Svalbard og næringslivet v/Svalbard næringsforening om boligsituasjonen.

Powered by Labrador CMS