Leder:

Priskrangelen

Når du subsidierer husleien på en bolig du selv leier ut, så drives også den generelle prisen opp.

Publisert

Arbeiderpartiets Øyvind Snibsøer har satt fart i debatten om boligprisene i Longyearbyen. Prisene er kunstig høye, og det går ut over de som ikke har arbeidsgivere som subsidierer bolig, mener han, og fastslår at Longyearbyen dermed har fått et A- og et B-lag på boligmarkedet. Ellers som han sier selv: De heldige og de uheldige. Snibsøer går hardt til angrep på næringsminister Monica Mæland (H). Han anklager regjeringen for å hindre næringsutvikling ved å ikke gripe inn og diktere boligpolitikken til Store Norske Boliger, et av datterselskapene til Store Norske, som i sin tur er eid av staten gjennom Næringsdepartementet.

Eieren kan gjøre mye i en bedrift, men skal passe seg for å gripe inn i driften eller å diktere styret. Etter aksjeloven har hvert av styremedlemmene et personlig ansvar. Men det er ingen hemmelighet at prisene er høye i Longyearbyen og at vi skal langt sørover til mer sentrale strøk før vi finner et liknende prisnivå. Store Norske Boliger viser til høye byggekostnader, men samtidig er det slik at når du subsidierer husleien på en bolig du selv leier ut, så drives også den generelle prisen opp. En husleie på 15.000 måneden hvor nær halvparten er budsidiert, svir mindre for den ansatte enn for de utenfor. I tillegg blir det lettere for andre utleiere å følge etter i samme spiral.

"Jeg unner alle å tjene penger,
men også å bo og leve godt"

Eirik Palm, redaktør
Eirik Palm, redaktør

Jeg unner alle å tjene penger, men også å bo og leve godt. Men dette er en reell problemstilling som Store Norske bør tenke over når selskapet nå får en rolle som tilrettelegger for ny næring og et stabilt og robust familiesamfunn. Ikke minst siden brorparten av innbyggerne i Longyearbyen er her en kort periode i livet. Det er attraktivt å bo og leve på Svalbard, men det koster, og for mange blir det med drømmen. Det spørs om det tjener norske interesser å gjøre terskelen for høy.

Nå er det mye som tyder på at prisene vil falle, siden flere boliger sannsynligvis kommer til å bli stående tomme etter nedbemanningen i Store Norske. Store Norske Boliger kan da velge å la disse stå og holde prisen oppe, eller å leie dem ut med et påfølgende prisfall. Det blir ubehagelig synlig om hjørnesteinbedriften velger første alternativ. Dypest sett er mandatet til Store Norske å sikre stabil aktvitet og bosetning, og dermed utøvelsen av norsk suverenitet. Derfor er det mye mulig at Snibsøer blir bønnhørt i løpet av dette året.

Men ikke ved at Mæland dikterer styret og ledelsen i selskapet. Dette er tross alt et seriøst aksjeselskap med en profesjonell eier.

Oppryddingen

Rydd opp og fjern skrotet, sier internasjonal direktør Kim Holmén i Norsk Polarinstitutt om det russiske flyvraket som krasjlandet på Barno-basen. K
anskje har naturen selv kommet både Holmén og russerne i forkjøpet.

Powered by Labrador CMS