Kings Bay-direktøren:

– Vi er lite glade for at det er folk herfra

To personer ved en forskningsstasjon har fått bøter for å bryte ferdselsforbud. Kings Bay er lite glade for at det er folk fra Ny-Ålesund som gjør slikt. Sysselmannen ser også alvorlig på saken.

FOR NÆR: Lovénøyane, nærmest i bildet, er fredet som Kongsfjorden fuglereservat. Personene som nå er bøtelagt, meldte selv ifra om regelbruddet, etter at de mistenkte at de hadde vært for nær øyene.
FOR NÆR: Lovénøyane, nærmest i bildet, er fredet som Kongsfjorden fuglereservat. Personene som nå er bøtelagt, meldte selv ifra om regelbruddet, etter at de mistenkte at de hadde vært for nær øyene.
Publisert
STRAFF: Denne lille bua står i vannkanten i Ny-Ålesund. «County jail» står det over vinduet. De to personene kommer ikke til å måtte være her, men har vedtatt å betale bøtene de har fått.
STRAFF: Denne lille bua står i vannkanten i Ny-Ålesund. «County jail» står det over vinduet. De to personene kommer ikke til å måtte være her, men har vedtatt å betale bøtene de har fått.

To ganger i begynnelsen av juli skal to personer som jobber på en forskningsstasjon i Ny-Ålesund ha brutt ferdselsforbudet rundt et naturreservat i Kongsfjorden. Nå har Sysselmannen besluttet å gi hver av dem en bot på 20.000 kroner.

Assisterende sysselmann Berit Sagfossen sier de to personene ikke er forskere.

– Vi forventer at enhver setter seg inn i lover og regler før man skal ferdes ute. At de jobber ved en forskningsstasjon har vi vektlagt i skjerpende retning, sier hun til Svalbardposten.

Sysselmannen får ikke mange slike saker hvert år. Bøtene de har gitt nå er såpass store at de håper dette sender et tydelig signal om hva de mener om regelbruddet.

Lav toleranse

Det er Sysselmannens feltinspektører som sto for etterforskningen, og har vært i dialog med de aktuelle personene i Ny-Ålesund. Fra Kings Bay, som eier og forvalter det meste i Ny-Ålesund, får Svalbardposten vite at de to nå bøtelagte personene meldte i fra om lovbruddet selv. Kings Bay-direktør Per Erik Hanevold er likevel ikke i tvil om at han ser alvorlig på saken.

– Hadde dette vært ansatte i Kings Bay, hadde vi reagert ennå strengere. Vi har ingen toleranse for slike lovbrudd. Jeg hadde ikke sagt dem opp, men gitt klar beskjed om hva som er akseptert og ikke, sier Hanevold på telefon fra Ny-Ålesund.

Stasjonenes ansvar

De to personene meldte i fra at de trodde de hadde kommet for nær en av Lovénøyane ute i Kongsfjorden.

– Normalt er det ikke lov til å kjøre nærmere enn 50 meter fra øyer med fuglefredning, men for disse øyene går grensa allerede 300 meter unna land, sier Hanevold.

At de to personene meldte i fra selv, mener Hanevold er formildende. Dette var også de to personenes første sommer i Ny-Ålesund, selv om ikke det er noen unnskyldning. Samtidig poengterer han at Kings Bay hele tiden etterstreber å overholde reglene for verneområdene på Svalbard.

– Dette er i vår egen interesse, siden folk herfra er på fjorden omtrent daglig. Vi er lite glade for at det er folk herfra som ikke overholder reglene. Det er i utgangspunktet forskningsstasjonenes ansvar å sørge for at deres ansatte overholder reglene. Vi henger opp påminnelser med informasjon i servicebygget her, så må stasjonene sørge for at de følger reglene internt, sier Kings Bay-direktøren.

En tilsvarende overtredelse fant sted i juni i fjor. Da ble det skrevet ut et forelegg på 20.000 kroner mot skipperen på en turistbåt. De to personene som fikk bøter i år, har begge vedtatt straffen.

Powered by Labrador CMS