Sydspissen av Bjørnøya. Øya er fredet som naturreservat og det er derfor ikke lov til å ta seg nærmere øya enn 1 nautisk mil i perioden 1. april til 31. august, på grunn av hekketiden til fugler i området.

Gjennomførte tur før turmeldingen ble godkjent

Det førte til en bot på 100.000 kroner for det utenlandske rederiet.

Publisert Sist oppdatert

Sysselmesteren skriver i en pressemelding tirsdag at det utenlandske rederiet fikk boten som følge av to forskjellige forhold. 

Først at rederiets ansatte hadde gjennomført turopplegget i perioden 10. til 15. juni, før Sysselmesteren hadde ferdigbehandlet turmeldingen. Dette er ifølge Sysselmesteren en overtredelse av forskriften om turisme på Svalbard, som setter krav til at turoperatør skal melde inn sine turer åtte uker før opplegget starter. 

I tillegg brøt fartøyet ferdselsforbudet i naturreservatet på Bjørnøya. Den 15. juni 2023 seilte rederiets fartøy to ganger i ferdselsforbudssone A ved Bjørnøya.

Rederiet fikk dermed en bot på 100.000 kroner av Sysselmesteren. De har vedtatt boten.

Powered by Labrador CMS