Må trekke bymiljø-søknader

Styret i Bydrift krever at foretaket trekker de fire søknadene til miljøvernfondet om nye boltreplasser i sentrum.

Hipp Dump: Et av prosjektene Bydrift søkte penger om, var en skate- og hengerampe for ungdom i dumpa mellom kulturhuset og sykehuset.
Hipp Dump: Et av prosjektene Bydrift søkte penger om, var en skate- og hengerampe for ungdom i dumpa mellom kulturhuset og sykehuset.
Publisert

Faktaboks

Bydrifts søknader:

1. Utskifting av utebelysning for bygninger og friområder

2. Plan for arktiske lekeområder på skole og barnehager

3. Arktiske klatretårn

4. Skredseminar

5. Gangbane fra sentrum til Skjæringa

6. Miljøstyringsverktøy og synliggjøring av miljøpåvirkningene fra næringsbygg i Longyearbyen

7. Bymiljø del 2 - Boltredal

8. Bymiljø del 2 - Lekeplass for småbarn

9. Bymiljø del 2 - Tundratorg

10. Bymiljø del 2 - nytt belysnings­konsept i gågata

11. Prosjekt for å få folk til å drikke mer vann fra springen.

Bydrift har søkt Svalbards miljøvernfond om støtte til elleve prosjekter i høstens til­delingsrunde. Til sammen søker de om 8,8 millioner kroner. Blant prosjektene er klatretårn til to av barnehagene, lekeplass for barn i sentrum og en «boltredal», et område hvor ungdommer kan samles, som Svalbardposten skrev om i forrige nummer.

– Det er en utfordring i dette, og det er at dette er infrastruktur som vil kreve vedlikehold. Spørsmålet er om vi bør være varsomme med denne typen prosjekter før vi har finansiering på plass, sa Trygve Steen (Tf) under styremøtet i Bydrift forrige torsdag.

Kritisk til mengden

Arbeiderpartiets Tora Hultgreen var kritisk til at Bydrift sendte inn så mange søknader på en gang.

– Bydrift har søkt om 2 millioner kroner mer enn fondet skal tildele. Jeg ville ha spurt hvor fokus er, sa hun.

Heinrich Eggenfellner (H) stilte spørsmål ved at Bydrift søker penger til prosjekter som ingen har bedt om.

– Når vi skal snu hver stein bør vi jobbe effektivt. Og som Trygve sier vil noe av dette koste en del å vedlikeholde. Når vi ikke har penger til vedlikehold i dag, hvordan skal vi da kunne bygge tundratorg og boltredal? spurte han.

Eggenfellner lurte også på hvorfor initiativet til disse prosjektene kom fra Bydrift.

Trekker fire

Trygve Steen mente Bydrift burde prioritere prosjektene som fører til mindre energibruk og dermed reduserte driftskostnader.

– Klatretårn til 600.000 kroner er forholdsvis dyrt, sa han.

Etter forslag fra Eggenfellner gikk et enstemmig Bydrift-styre inn for at Bydrift må trekke fire av søknadene. Alle tilknyttet Bymiljø del 2 (se faktaboks).

Aasen sier det er uproblematisk at styret vedtok å trekke søknadene.

– Vi hadde ikke fått diskutert søknadene med styret før vi sendte dem. Vi klarte ikke å få planen ferdig så tidlig at søknadene kunne behandles i styret først. Det tar vi med oss, at neste gang skal styret informeres først uansett, sier Aasen.

– Hvorfor valgte dere å sende så mange søknader?

– Det har bakgrunn i at vi syns at dette kan være gode prosjekter å søke støtte til, svarer hun.

Utskifting av rampen

– Hvordan vurderte dere behovet for drift og vedlikehold av anlegg og finansieringen av dette?

– En del av søknadene er knyttet til ting vi bør gjøre. Da kan dette være en mulighet til å få gjort noe av det. For eksempel lage en plan for lekeområde og klatretårn. Vi hadde gjennomgang av lekeplassene på skolen og barnehagene i fjor. Da ble det slått fast at noe bør gjøres. Fondet kan være hjelpende i forhold til det, svarer Aasen.

Hun legger til at det er snakket mye om mulighetene for å gjøre noe med sentrum, og at Bydrift fikk støtte fra Svalbards miljøvernfond til å lage en helhetlig plan for sentrum. Planen ble ferdig i september og dannet grunnlag for prosjektene styret i Bydrift nå har vedtatt å trekke ut.

– Boltredalen ser jeg som en utskifting av rampen, så det vil ikke bli endrede driftskostnader i forhold til rampen. Lekeplassen for småbarn vil gi oss noe økte kostnader. Tundratorg er hovedsakelig en investering som ikke gir driftskostnader. Belysning i gågata er knyttet til å få ned strømbruken, sier Aasen.

Lysene i gågata står i dag på en fot av lerk og knekker lett.

– Vi ønsket å finne en bedre løsning for belysning i sentrum. Det vil på sikt også gi reduserte driftskostnader, sier Aasen.

Hun forteller at Bydrift ikke har brukt mye ressurser på søknadene.

Powered by Labrador CMS